Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - happy

Pages: [1] 2 3 ... 2424
1
"ดร.วิชิต" ประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตร ลงพื้นที่ติดตามงาน คลองระบายน้ำ ต.มารวิชัย
               วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์  ได้มอบหมาย ให้ ดร.วิชิต ปลั่งศรีสกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายปัญญา พุกราชวงศ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่รับฟังแนวทางการดำเนินของส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการนำเสนอของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจากหัวหน้าส่วนต่างๆ

               ทั้งนี้ พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกษตรกรทำการเกษตร โดยการทำนาเมล่อนและแปลงผักบุ้ง พร้อมทั้งรับฟังความคืบหน้าการดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล- บางไทร โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10  และรับฟังประเด็นการแก้ไขเยียวยาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน 17 ราย ที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ

               ตลอดจนรับฟังการนำเสนอการแก้ปัญหาภัยแล้งของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด -บางยี่หน ประตูน้ำตำบลมารวิชัย ช่วงบ่าย ประธานคณะยุทธศาสตร์ฯ ได้ลงพื้นที่ การก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร และ ประตูระบายน้ำตำบลมารวิชัย

               ทั้งนี้จะดำเนินการสร้างต้นแบบการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน ภายใต้ชื่อว่า “อยุธยา โมเดล” อันนำมาซึ่งเกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน ต่อไป

#เกษตรและสหกรณ์ #วิชิตปลั่งศรีสกุล #พระนครศรีอยุธยา #อยุธยาโมเดล #เกษตรยั่งยืน

2
มารู้จักเนื้องอกต่อมไทมัสที่มีคนไทยมีโอกาสเป็นหนึ่งในล้าน

ผศ.นพ.ศิระ เลาหทัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทรวงอกเฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องในช่องทรวงอก
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล


             เนื้องอกหรือมะเร็งต่อมไทมัส เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในเซลล์บนพื้นผิวของต่อมไทมัส (ต่อมไทมัสนั้นเป็นต่อมที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-cell ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันของบุคคล เนื้องอกหรือมะเร็งต่อมไทมัส เป็นเนื้องอกค่อนข้างหายาก และมะเร็งชนิดนี้มักเกิดขึ้นในบริเวณต่อมไทมัสโดยอุบัติการณ์เกิดในคนไทยจะมีโอกาสเกิดขึ้นใน 1 ในล้านคน


             ผศ.นพ.ศิระ เลาหทัย ศัลยแพทย์ทรวงอก จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กล่าวว่า เนื้องอกหรือมะเร็งต่อมไทมัสส่วนใหญ่เติบโตช้า และมีเพียงไม่กี่รายที่ลุกลามออกนอกต่อมไทมัส ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยาบางคนจำแนกมะเร็งต่อมไทมัสว่าเป็นมะเร็ง (ร้ายแรง)หรือเนื้องอก (ไม่ร้ายแรง) ได้ยาก ซึ่งวิธีการรักษาทั้ง 2 ชนิดเหมือนกับมะเร็งอัตราการรอดชีวิตหลังผ่าตัดนั้นค่อนข้างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการวินิจฉัย เนื้องอกในระยะเริ่มแรกและได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรวงอก


             โดยผู้ป่วยโรคของเนื้องอกต่อมไทมัสนั้น อาการส่วนใหญ่มักจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งไม่น่าแปลกใจนัก เนื่องจากเนื้องอกหรือมะเร็งต่อมไทมัสนั้นเกิดขึ้นที่หน้าอก อาการที่เกิดขึ้นอาจมีได้แก่ หายใจลำบาก ไอแห้งเรื้อรังหรือเจ็บหน้าอก บางรายหลายคนอาจตามมาด้วยอาการมองเห็นภาพซ้อนหรือกลืนลำบาก หรืออ่อนเพลีย เนื่องจากเนื้องอกหรือมะเร็งต่อมไทมัส มักสัมพันธ์กับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis:MG) สิ่งสำคัญ คือเราต้องทราบว่าเนื้องอกหรือมะเร็งต่อมไทมัสนั้น จะส่งผลกระทบกับผู้ป่วยแต่ละรายที่แตกต่างกันไป ในความเป็นจริงในขณะที่ผู้ป่วยต่อมไทมัสบางรายมีอาการหลากหลาย แต่บางรายก็ไม่มีอาการหรือพบเจอโดยบังเอิญได้


             ส่วนการวินิจฉัยเนื้องอกชนิดนี้นั้น โดยปกติต้องใช้การทดสอบหลายอย่าง เช่น การสแกนเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) หากผลการทดสอบภาพเหล่านี้ ชี้ให้เห็นว่ามีเนื้องอกหรือมีสิทธิ์เป็นชิ้นเนื้อมะเร็งต่อมไทมัส ขั้นตอนต่อไปอาจเป็นการทำชิ้นเนื้อ หลังจากที่แพทย์เอาชิ้นเนื้อขนาดเล็กของเนื้องอกออก (หรือในบางกรณีคือเนื้องอกออกทั้งหมด) นักพยาธิวิทยาจะตรวจชิ้นเนื้อนั้นภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อพิจารณาว่าเซลล์เป็นมะเร็งหรือไม่ การรักษาเนื้องอก หรือ มะเร็งต่อมไทมัสนั้น มักเกี่ยวข้องกับการรวมวิธีการต่อไปนี้ : การผ่าตัด เคมีบำบัด รวมไปถึง การฉายรังสี โดยแผนการรักษาจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะของมะเร็ง ขนาดของเนื้องอก และอายุและสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย เป็นปัจจัยในการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัยที่สุด


             โดยปัจจุบันการผ่าตัดต่อมไทมัส สามารถทำการผ่าตัดได้ด้วยการส่องกล้อง ( Video assisted thoracoscopic surgery; VATS thymectomy) โดยมีแผลผ่าตัดเพียงจุดเดียวขนาด 3 เซนติเมตรบริเวณข้างลำตัว ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเฉลี่ยเพียงแค่  2-3 วันเท่านั้น ซึ่งวิธีการผ่าตัดส่องกล้องนี้ เป็นนวัตกรรมรูปแบบการรักษาสมัยใหม่ในการรักษา วิธีการรักษาด้วยการส่องกล้องทำให้ผู้ป่วยโรคเนื้องอกต่อมไทมัส มีระยะเวลาพักฟื้นที่โรงพยาบาลที่สั้นกว่าและมีสภาวะแทรกซ้อนทางร่างกายน้อยกว่า  การผ่าตัดเนื้องอกหรือมะเร็งต่อมไทมัสจะทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่เว็บไซต์ https://siradoctorlung.com/thymus-gland/ หรือเพจเฟซบุ๊ก โดยนพ.ศิระ เลาหทัย ได้ที่ Lineid:@lungsurgeryth

3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4
ด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์


เมื่อวันที่ 7 –15 กรกฎาคม 2567 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  ได้ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ เนื่องในโอกาส 200 ปี นับแต่ทรงพระผนวช ณ อาคาร พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร. 4 วัดราชาธิวาสวิหาร


รองศาสตราจารย์  ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. เป็นสถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดตั้งขึ้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2503 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สืบสานต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันและเป็นความภาคภูมิใจที่สจล. ได้รับพระนาม “พระจอมเกล้า” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระบรมราชลัญจกร “พระมหามงกุฎ” ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นมหามงคลยิ่งในกาลต่อมาจวบจนถึงปัจจุบัน


ในการนี้ สจล.ได้ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติที่วัดราชาธิวาส นำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์ และการเสวนา“พระอัจริยภาพด้านโหราศาสตร์ ของรัชกาลที่ 4 โดยมี รศ.ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรร่วมเป็นวิทยากร และแนะนำหลักสูตรดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป


และเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปี 2568 ที่กำลังจะมาถึงนี้ สจล.มีโครงการ “ปรับปรุงอาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ ลานอุทยานพระจอมเกล้า และภูมิทัศน์โดยรอบ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพ เนื่องด้วยพระปรีชาสามารถ ของรัชกาลที่ 4 ในด้าน “ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์” ที่ทรงสามารถคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่หาดหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 นั้น จนได้รับการยกย่องเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกอีกด้วย
ความสนใจของท่านในด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์สะท้อนให้เห็นถึงบริบทของประวัติศาสตร์สังคมในสมัยปลาย ร.3 เข้าสู่สมัย ร.4 แผ่นดินไทยเปิดรับวิทยาการความก้าวหน้าจากโลกตะวันตก นำมาสู่การวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าด้านภาษา เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างไม่หยุดยั้งโดยคนรุ่นต่อๆ มา
ล่าสุด สจล. ในฐานะสถาบันการศึกษาผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการสร้างหอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ โดยสถาบันฯมีศิษย์เก่าที่มีความสามารถ เช่น ท่านอาจารย์อารี สวัสดี ประธานมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ และอดีตนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย ให้เกียรติร่วมนำทีมคณาจารย์ ผู้บริหาร จัดสร้างหอเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 ด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ ณ ลานนวัตกรรมดาราศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ลานดูดาว เปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้สนใจ
โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 โดย สจล.ได้เปิดรับการบริจาคเพื่อระดมทุนปรับปรุงอาคารรวมถึงการจัดสร้างจัดสร้างองค์พระนิรันตราย ขนาด 41.09 นิ้ว ประดิษฐานที่หอพระ และจัดสร้างองค์พระจำลองขนาด 5.9 นิ้ว และ 4 นิ้ว เคลือบทองนวัตกรรมจากสจล. พร้อมด้วยเหรียญพระนิรันตรายเพื่อเป็นที่ระลึก ให้กับผู้สมทบทุนในโครงการเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการเป็นพื้นที่เรียนรู้ ต่อยอดด้านการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ ต่อยอดสู่การเรียนรู้ด้านอวกาศ โดยผู้บริจาคในโครงการนี้ จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%
โดยขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสามารถดูรายละเอียดที่ https://donation.kmitl.ac.th/ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรองแก้ว สกุนตศรี หรือ โทร. 0-2329-8136 เพื่อร่วมบริจาคได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่บัญชี 693-0-66-0264

4
เมย์แบงก์ เปิดออฟฟิศใหม่อาคารพาร์ค สีลม พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ


              บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) นำโดย โดย นายเฮนรี่ (โก๊ะ สวี อึ๊ง) (ที่สามจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ นายสิทธิพร ศรกาญจน์ (ที่สองจากขวา) กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย เปิดออฟฟิศใหม่ใจกลางสีลม เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของเมย์แบงก์ในการสร้างความแข็งแกร่งและพร้อมเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้คนไทย พร้อมบริการลูกค้าอย่างเต็มที่ในย่านธุรกิจ บนพื้นที่ 479 ตารางเมตร โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุธี ลิมปนชัยพรกุล (ที่สี่จากซ้าย) ประธานอำนวยการ บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด และนางสาวมณีรัตน์ วิจิตรรัตนะ (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกพื้นที่สำนักงาน บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติแสดงความยินดีในโอกาสเปิดออฟฟิศใหม่อย่างเป็นทางการ ณ อาคารพาร์ค สีลม เมื่อเร็วๆนี้

5
ฮาสุดพลัง “นุ้ย เชิญยิ้ม” จัดเต็มภารกิจตามหาภรรยา
ในภาพยนตร์“องค์แบก” ที่ทรูโฟร์ยู ช่อง 24


              พบการกลับมาของ “องค์แบก” หนังตลกสุดฮาที่รวมดาวตลกเมืองไทยอย่าง แอนนา ชวนชื่น สาลินี ดอกกระโดน  อ่าง เทิดเทิง โจอี้ เชิญยิ้ม และงานนี้ “นุ้ย เชิญยิ้ม” สวมบทบาท “องค์” นักแบกมืออาชีพที่รับจ้างแบกข้าวสารอยู่ที่โรงสีของ เสี่ยขาว (แอนนา ชวนชื่น)   ด้วยความหล่อของเขาก็เลยเป็นที่หมายปองของ แพนเค้ก (สาลินี ดอกกระโดน) ลูกสาวของเสี่ยขาว แพนเค้กหลอกล่อให้องค์ได้เสียเป็นสามีของเธอโดยที่เขานั้นไม่เต็มใจ ขณะเดียวกัน หมวดโทนี่ (โจอี้ เชิญยิ้ม) นายตำรวจผิวสีก็ได้วางแผนที่จะไปสู่ขอแพนเค้ก เพื่อหวังจะได้ฮุบสมบัติรวมถึงโรงสีของเสี่ยขาวทั้งหมด และในที่สุดหมวดโทนี่ก็แอบลักพาตัวแพนเค้กไป องค์ถึงกลับร้อนรุ่มออกประกาศตามหาเมียรักข้าอยู่ไหน กลายเป็นเรื่องราววายป่วงของเดอะแบกตัวจริง ห้ามพลาดความสนุกในภาพยนตร์ “องค์แบก” วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.40 น. ที่ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และทาง https://true4u.com/live
6
ตัวแทนนักแสดง-เซเลบริตี้ ร่วมตบเท้าประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2567    เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ


วัดเทพสรธรรมาราม (บาย ตึ๊ก เจีย ) ปลื้ม ฌาร์ม โอสถานนท์ , ป่าน กัญภัส , วิ วิมลลักษณ์ และชะเอม ยุคล ตัวแทนนักแสดง-เซเลบริตี้ ร่วมตบเท้าประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2567    เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ


พระเทียนชัย ชยทีโป ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น “พระวัชรญาณมุนีวิ” หรือจะเรียกท่านว่า “ท่านเจ้าคุณเทียนชัย” เจ้าอาวาส วัดเทพสรธรรมาราม ( บาย ตึ๊ก เจีย )  ซึ่งเป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า “วัดเทพสรธรรมาราม (บาย ตึ๊ก เจีย) ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  โดย มีพระบวชใหม่จำนวน  88 รูป ซึ่งพระใหม่บวชต้องอายุ 21 ปีขึ้นไป  เพศชาย ภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทย  ที่ต้องการส่งเสริมศาสนาพุทธ  มีจิตศรัทธา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครั้งใหญ่ในการเฉลิมพระเกียรติ  ประชาชนที่ได้ทราบโครงการบรรพชาอุปสมบท 2567 รู้สึกปลาบปลื้มใจในมหามงคลยิ่งครั้งนี้  แน่นอนที่สุดไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
นับว่าเกิดการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ในช่วงอายุ 15-45 ปี สนใจศาสนาพุทธเพิ่มขึ้น ขอขอบคุณกลุ่มตัวแทนศิลปินและเซเลบริตี้ ผนึกกำลังในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาเพื่อให้ตระหนักการบวชเพื่อกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และแผ่นดิน ทั้งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมและเยาวชนรุ่นถัดไป ได้แก่ ฌาร์ม โอสถานนนท์ , ป่าน - กัญภัส ศรีณรงค์ ชยานุวัฒน์ พร้อมลูกชาย , วิ -วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล พร้อมลูกชาย , ชะเอม - เอวิตา ยุคล ณ อยุธยา พร้อมลูกชาย และแพทย์หญิงอริสรา โพธิ”
อย่างไรก็ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วัดเทพสรธรรมาราม ( บาย ตึ๊ก เจีย ) เป็นแลนด์มาร์กโครงการบวชฟรีในจังหวัดปทุมธานี ระยะเวลา 21 วัน ตั้งแต่ 14 กรฏกาคม – 3 สิงหาคม 2567 ศกนี้     

#โครงการบรรพชาอุปสมบท2567
#คนบันเทิงทำดีวัดเทพธรรมารามบายตึ๊กเจีย
#วัดเทพสรธรรมารามบายตึ๊กเจีย

7
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย” สมทบทุนช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ ให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟู และส่งเสริมพัฒนาด้านต่างๆ จนเด็กสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้


วันอาทิตย์ที่ ๒๔  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ  วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร

ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

๑.เช็ค สั่งจ่ายในนาม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

๒.โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาท่าพระ   เลขที่บัญชี  ๐๑๗-๒-๓๕๐๙๘-๓

ธนาคารกรุงไทย   สาขาสำนักนานาเหนือ  เลขที่บัญชี   ๐๐๐-๑-๘๙๒๕๘-๔

มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๕๗๐ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๒ ๐๗๓๙  ๐ ๘๖๘๐๒๗๒๑๐
อีเมล์ : cpcrdonation@gmail.com


www.thaichildrights.org

#ช่วยน้องให้ปลอดภัย
#มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

8
โอกาสมาถึงแล้ว ชวน Gen Z มาครีเอทไอเดียสุดเจ๋ง
สร้างและพัฒนาแบรนด์ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ กับเวที SCGP Packaging Speak Out 2024 "Packaging For A Brighter Tomorrow"
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท


SCGP ร่วมกับ TMA, Chulalongkorn Business School และมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เปิดเวทีสร้างสรรค์ไอเดีย SCGP Packaging Speak Out 2024 "Packaging For A Brighter Tomorrow" ชวน Gen Z มาร่วมส่งเสียง เปลี่ยนโลก ด้วยไอเดียสร้างสรรค์ “การสร้างและพัฒนาแบรนด์ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมสิทธิ์ผู้ชนะเข้าฝึกงานที่ SCGP  และผู้เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย เข้าร่วม Branding Bootcamp กับ Chulalongkorn Business School เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2567

การประกวด  SCGP Packaging Speak Out 2024 เน้นการสร้างสรรค์และพัฒนา     แบรนด์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในโจทย์ Reduce-Reuse-Recycle ภายใต้แนวคิดการประกวด “Packaging For A Brighter Tomorrow" ในการพัฒนาแผนการสร้างแบรนด์ และแนวทางเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่ดีขึ้นเพื่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงแนวคิดและการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่ใส่ใจสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืน

ชาว Gen Z มาร่วมกันส่งเสียง เปลี่ยนโลก ด้วยแพคเกจจิ้ง  ลงทะเบียนสมัคร และส่งผลงานทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 20 กันยายน 2567 (ปิดรับผลงานเวลา 17.00 น.) ผ่านช่องทาง
https://thechallenge.scgpackaging.com/th/speakout และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @scgpthechallenge หรือ Click >> https://bit.ly/SCGP020922FB

#SCGP #Packaging #SpeakOut2024 #PackagingDesign #PackagingForABrighterTomorrow #THECHALLENGE2024

9
วันนี้ – กันยายน 2567
สังสรรค์มื้อสำคัญกับเซตอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำสุดพิเศษ
ณ ห้องอาหารเลอ มาแรงน์ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา


          ห้องอาหารเลอ มาแรงน์ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา ขอเชิญคุณมาเติมความอร่อยให้เต็มอิ่มกับเซตอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำสุดพิเศษสำหรับสังสรรค์เพื่อเจรจาธุรกิจ หรืออิ่มเอมสไตล์คู่รักและครอบครัว โดยเชฟมืออาชีพระดับโรงแรมชั้นนำ ตั้งแต่วันนี้ – กันยายน 2567
          1. เซตอาหารมื้อกลางวัน 3 คอร์ส เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00-14.00 น. เอ็นจอยความอร่อยมื้อกลางวันกับอาหารคาวหวาน อาทิ ซุปหอมหัวใหญ่, ซีซาร์สลัด, บรูสเก็ตต้ามะเขือเทศและโหระพา ตามด้วยอาหารจานหลักที่มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ สเต๊กปลาดอรี่นึ่งซอสโหระพา, สเต๊กหมูสันในเสิร์ฟพร้อมซอสเห็ด และสปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศ ตบท้ายความอร่อยด้วย เค้กประจำวัน, ไอศกรีมรสเลิศ และช็อกโกแลตฟองดูว์ พร้อมชาหรือกาแฟ ในราคาเพียง ท่านละ 490++ บาท


          2. เซตอาหารมื้อค่ำ 3 คอร์ส เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์ เวลา 18.00-22.00 น. อิ่มอร่อยกับเซตอาหารมื้อค่ำสุดพิเศษ อาทิ สลัดแซลมอน ซุปครีมเห็ด ตามด้วยอาหารจานหลักให้คุณเลือกได้ตามชอบใจ อาทิ  สเต๊กเนื้อสันในเสิร์ฟพร้อมซอสเห็ด, สเต๊กหมูสันในเสิร์ฟพร้อมซอสพริกไทย, สเต๊กปลากะพงย่างเสิร์ฟพร้อมซอสเนยมะนาว และสปาเก็ตตี้ผัดพริกกระเทียม ปิดท้ายมื้อแสนพิเศษด้วย เค้กประจำวัน, ไอศกรีมเลิศรส และผลไม้รวมตามฤดูกาล พร้อมชาหรือกาแฟ ในราคาเพียง ท่านละ 590++ บาท

          สำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงแรมเคปราชา ศรีราชา โทร. 038 314 288 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.caperacha.com/

10
เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พาฝ่ายขายช่องทางตัวแทนบินลัดฟ้า
สู่ ประเทศสเปน และ ประเทศโปรตุเกส


              “เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดทริปสุดพิเศษ ‘Annual Convention 2023’ นำทัพตัวแทนฝ่ายขายที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในปี 2023 จำนวน 25 ท่าน บินลัดฟ้าสู่ประเทศสเปนและโปรตุเกส เพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณที่ทุ่มเทในการทำงาน ด้วยทริปท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีพ ชิมทาร์ตไข่สูตรต้นตำรับ เดินเล่นชมเมืองเก่าของสเปน ช้อปปิ้งบนถนนลักซ์ชูรีสตรีทใจกลางมาดริด พร้อมสัมผัสไวน์รสเลิศที่สเปน


              โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ อรรถเสรีพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) และคณะผู้บริหาร ช่องทางตัวแทน เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ร่วมเดินทางพร้อมกับกลุ่มตัวแทนขายกว่า 25 ชีวิต เพื่อท่องเที่ยวและเปิดประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ ที่มีเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวแทนฝ่ายขายกลับมามุ่งมั่นสร้างผลงานต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมสร้างทีมและเครือข่าย รวมถึงการให้แนวทางการดำเนินงานจากผู้บริหารภายใต้แนวคิด “Lifetime Partner 24: Driving Growth” ซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การเพิ่มอัตราผลตอบแทน และการนำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อสร้างบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
11
รชค. มนพร หนุน สบพ. จับมือ Dream Wings จัดแนะแนวพิเศษ เตรียมสอบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ฟรี


              ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายให้สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) สนับสนุนการเตรียมตัวสอบให้กับผู้สนใจสมัครงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยร่วมสนับสนุนสถานที่ให้ Dream Wings Education จัดแนะแนวเตรียมความพร้อมในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง และเพื่อเป็นอีกกลไกในการสนับสนุนนโยบายการเร่งสร้างบุคลากรด้านการบิน เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค หรือ Aviation Hub ตามวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน เมื่อวันเสาร์ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 50 คน และยังให้สิทธิ์นักศึกษา สบพ.อีกกว่า 30 ที่นั่ง เข้ารับการอบรม ณ สบพ. กรุงเทพฯ โดยมีนายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมทีมงานร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้


              คุณโชติกา จินดารัตน์ อดีต Manager advance training and development department และดร.กนกรส สุดประไพ อดีต Air Purser Instructor ครูฝึกอบรมลูกเรือด้านการให้บริการ จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้นำประสบการณ์ความรู้มาถ่ายทอด แนะนำการสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจ ทั้งการแต่งกาย การเดิน การไหว้ ให้ประทับใจกรรมการ รวมทั้งเทคนิคการพูดการสื่อสาร และการตอบคำถามในการสัมภาษณ์ให้ถูกต้อง และเป็นตัวของตัวเอง นอกจากนี้ยังร่วมทำ Mock Test หรือ“จำลองการสอบ” เพื่อฝึกความพร้อมการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า โดยการวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้สามารถนำความรู้และเทคนิคกลับไปฝึกฝนและปฏิบัติได้อย่างมั่นใจ


              นอกจากนี้ สำหรับผู้สนใจเป็นบุคลากรการบิน สบพ. ได้เตรียมหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ โดยเฉพาะหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี เครื่องบิน และหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล หลักสูตรใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือน พร้อมเปิดหลักสูตรในเดือนสิงหาคมนี้ในราคาพิเศษ รวมทั้งหลักสูตร E-learning สำหรับบุคลากรด้านการบินและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ สามารถเข้าฝึกอบรมหลักสูตร E-learning ได้ฟรีที่ https://elearning.catc.or.th/course/index


12
กลับมาอีกครั้ง !! แพร่ไตรกีฬา ปีที่ 5 Phrae Triathlon 2024
นัดรวมพลคนเหล็กร่วมชิงชัย 14 ก.ค.นี้               การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดแพร่ จัดชิงชัยไตรกีฬารายการ “แพร่ไตรกีฬา ปีที่ 5 Phrae Triathlon 2024” หนุนออกกำลังกาย กระตุ้นศก.การท่องเที่ยว งานนี้สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมระเบิดศึก 14 ก.ค.67

              เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่ โรงแรมธาริส อาร์ท จังหวัดแพร่ : นายสมชาย อำพันกาญจน์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแข่งขันแพร่ไตรกีฬา Phrae Triathlon 2024 ภายใต้แนวคิด “เมืองแพร่ต้องมนต์ มากล้นเสน่ห์ล้านนา” ขึ้นเป็นที่ 5 ติดต่อกัน หลังประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดแพร่ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในจังหวัด กำหนดแข่งขันวันที่ 14 ก.ค.นี้ รับจำกัดเพียง 400 คน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 


               นายสมชาย อำพันกาญจน์ ปลัดจังหวัดแพร่ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของชาวจังหวัดแพร่ ที่ได้รับความไว้วางใจจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมการแข่งขันแพร่ไตรกีฬา Phrae Triathlon 2024 ภายใต้แนวคิด “เมืองแพร่ต้องมนต์ มากล้นเสน่ห์ล้านนา” ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5  นับว่าเป็นรายการแข่งขันกีฬาประจำปีของจังหวัดแพร่ที่นักไตรกีฬาจากทั่วประเทศจะต้องมาแสดงฝีมือกันไปแล้ว เห็นได้จากการที่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันเต็มจำนวนในทุกๆ ปี 

               ปัจจุบันไตรกีฬานี้นับเป็นกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มรายได้หมุนเวียน และส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวให้พี่น้องประชาชน ในจังหวัดแพร่ได้อีกทางหนึ่ง สอดรับกับครม. ที่มีมติกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Low season โดยมุ่งเน้นนโยบาย “เมืองรองน่าท่องเที่ยวหรือ 55 เมืองท่องเที่ยวทั่วไทย” โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายที่พักแรม และค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ที่เกิดขึ้นในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งเมืองแพร่ของเรา นับเป็นหนึ่งใน 55 เมืองน่าเที่ยวนั้นด้วย


               สุดท้ายอยากเชิญชวนให้นักกีฬา และนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วประเทศใช้เวลาหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันท่องเที่ยวต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดแพร่ ในปีนี้ทางจังหวัดได้จัดเตรียมอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬา และนักท่องเที่ยว พร้อมเตรียมแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพไว้เช่นเคย ขณะเดียวกันทุกภาคส่วน รวมถึงพี่น้องชาวแพร่ในฐานะเจ้าบ้านก็ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยว ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่งดงามแบบประเพณีล้านนา ซึ่งคาดว่าจะยังคงสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬา และนักท่องเที่ยวได้ไม่ยิ่งหย่อนไปจากปีก่อนๆ แน่นอน


               ด้านนางสาว สุมินตรา จินดาขัด ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ เผยว่า การแข่งขันแพร่ไตรกีฬา Phrae Triathlon 2024 ในปีนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเต็มจำนวน 400 คน แบ่งประเภทการแข่งขันทั้งชาย และหญิง ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะมาตรฐาน สำหรับนักไตรกีฬาที่เคยลงแข่งขันเป็นประจำ และระยะสปริ้นท์(ระยะสั้น) สำหรับนักไตรกีฬามือใหม่ ภายใต้แนวคิด “เมืองแพร่ต้องมนต์ มากล้นเสน่ห์ล้านนา” ซึ่งทั้งหมดจะดำเนินกิจกรรมภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG Model  โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 2567 และเริ่มต้นปล่อยตัวนักกีฬา (Start) ด้วยการว่ายน้ำที่อ่างเก็บน้ำแม่สาย ต่อเนื่องด้วยการแข่งขันจักรยานในเส้นทางมุ่งสู่ น้ำตกเชิงทอง และจบด้วยการวิ่งเข้าเส้นชัย (Finish) ที่ลานกิจกรรมวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ตลอดเส้นทางแข่งขันจะเป็นเส้นทางตามธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ ทางบก ฝ่ายควบคุมเส้นทาง หน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ และกู้ชีพฉุกเฉิน ตามแผนการรักษาความปลอดภัยนักกีฬาอย่างสูงสุดตามมาตรฐาน ISO พร้อมทั้งจัดวางจุดบริการน้ำดื่มระหว่างเส้นทาง และใช้ระบบจับเวลาแบบ Chip Timing

               สำหรับนักกีฬาที่เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล เป็นที่ระลึก นอกจากนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันยังได้จัดเตรียมอาหารไว้บริการนักกีฬาหลังจากเข้าเส้นชัยอย่างเพียงพออีกด้วย ที่สำคัญการแข่งขันในครั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดให้ฟรี นักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่อย่างใด การกีฬาแห่งประเทศไทย มั่นใจว่าการแข่งขันแพร่ไตรกีฬา Phrae Triathlon 2024 นี้ จะพัฒนาศักยภาพของนักไตรกีฬาในทุกระดับ และยังสามารถที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ ด้วยกิจกรรมกีฬาตามนโยบายของรัฐบาล ได้อย่างยั่งยืน


               ขณะที่ นายชนาธิป ศุภศิริ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยความพร้อมและประสบการณ์จากการจัดการแข่งขันปีที่ผ่านมาๆ มั่นใจว่า แพร่ไตรกีฬา Phrae Triathlon (จังหวัดแพร่) 2024 ภายใต้แนวคิด “เมืองแพร่ต้องมนต์ มากล้นเสน่ห์ล้านนา” ครั้งนี้ จะกลับมาสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าแข่งขันได้อีกครั้ง และจะทำให้เกิดความตื่นตัวสร้างกระแสความนิยมในกีฬาชนิดนี้ของชาวจังหวัดแพร่ ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัด จากการใช้จ่ายเงินของนักกีฬา และผู้ติดตามในรูปแบบนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถสร้างภาพลักษณ์ด้านการพัฒนากีฬาเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่สอดรับกับ “นโยบาย 55 เมืองรองน่าท่องเที่ยว” ของรัฐบาล ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศให้เข้ามาใช้เวลาในการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแพร่ ได้เป็นอย่างดี


13
สมาพันธ์ภาพยนตร์ชี้แนะ ภาพยนตร์  “แม่นาคทะลุมิติ" จัดเดินสายโปรโมทโชว์ตามโรงเรียนได้
          ภาพยนตร์  “แม่นาคทะลุมิติ “ ทางสมาพันธ์ภาพยนตร์เป็นผู้ชี้แนะ เพราะมีการจัดสรรพิจารณา ภาพยนตร์ไทยแต่ละเรื่องที่ โปรดิวเซอร์ คุณมินทร์ธิรา ธีรภูมิธัชพงศ์  สั่งลุยได้จัดเดินสายโปรโมทโชว์ตามโรงเรียน ที่ยินดีให้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท 888 ร่ำรวย ให้ทีมงานและดาราจัดให้ดูยิ่งใหญ่ ให้สมเกียรติกับทางโรงเรียน ที่เชิญไปร่วมกิจกรรม คุณมินทร์ธิรา  ธีรภูมิธัชพงศ์  ขอบคุณสมาพันธ์ภาพยนตร์ที่จัดสรรปันส่วนภาพยนตร์ให้มีโอกาสได้เข้าฉายทุกเรื่องตามความเหมาะสม  เพื่อให้นายทุนผู้สร้างภาพยนตร์  และที่มีใจรักทางด้านนี้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ในภาพยนตร์ต่อไป

          ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นความศรัทธา และยึดหลักความดี คิดดี ทำดี สิ่งดีๆจะเข้ามา เหตุการณ์ต่างๆสร้างสรรค์สมมุติขึ้นให้มีความสนุกและตื่นเต้นในภาพยนตร์  บ่งบอกแห่งความศรัทธา ถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เพราะสิ่งนั้นอาจจะเจอกับตัวคุณ
 
          แม่นาคเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ช่วยเหลือคน ใครคิดดีทำดีแม่นาคก็จะช่วยปกป้องรักษา  นำแสดงโดย ทับทิม  อัญรินทร์ ,เต๋า เศรษฐพงศ์ ,แซ็ค ชุมแพ , มาริโอ้ โจ๊ก , ขวัญ กชชสร, ดาว สเตลลา , แคนดี้  สุภาภัสสร์, กัปตัน ปัณณพัฒน์,น้องโฟล์ค,น้องบัลเล่ต์,น้องต้นหอม,น้องโฟกัส,น้องริทซี่,น้องเอย ,น้องเซฟ ,น้องเนเน่ ,
น้องไบร์ท,น้องสตางค์

            ทีมงานขอขอบคุณโรงเรียนต่างๆที่ให้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ความสนุกขอบคุณสปอนเซอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้  ที่ร่วมมือร่วมใจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 
            ภาพยนตร์เข้าฉาย 15 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์

14
เตรียมต้อนรับ AFK Journey เกมผจญภัยแฟนตาซี ครั้งแรกในสโตร์ไทย!


Farlight Games เกมพับบลิชเชอร์ชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย กับ ‘AFK Journey’ เกมผจญภัยแฟนตาซี Open World อันสวยงามตรึงใจ ภาคต่อของซีรีส์ AFK Arena ที่ทุกคนชื่นชอบ พร้อมต้อนรับนักเดินทางชาวไทยกลุ่มแรกทุกท่าน เข้าสู่โลกการผจญภัยในดินแดนแฟนตาซีเหนือจินตนาการ ท่องดินแดน ‘เอสเพอเรีย’ สุดยิ่งใหญ่ ที่เต็มไปด้วยเวทมนตร์

AFK Journey เป็นเกมแนว Idle RPG ที่จะพานักเดินทางชาวไทยดำดิ่งสู่โลกแฟนตาซีอันสวยงามแห่งเอสเพอเรีย (Esperia) เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเพียงเมล็ดเดียวที่เลื่อนลอยอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรดวงดาว ที่จะได้ตื่นตาตื่นใจกับกราฟิกฉากอลังการตระการตาตามแบบฉบับเกมแนว Canvas Style

Open World ที่จะดึงดูดให้ผู้เล่นเพลิดเพลินเหมือนหลุดเข้าไปโลกแห่งการผจญภัย และทำ Quest ให้สำเร็จจงได้ โดยทุกคนจะได้รับบทเป็น ‘เมอร์ลิน’ จอมเวทย์ในตำนาน พร้อมด้วยเหล่าฮีโร่ทวยเทพผู้ทรงอำนาจมากมาย ที่แต่ละฝ่ายมีเอกลักษณ์เฉพาะและความสามารถที่อัปเกรด เอฟเฟกต์ สกิลการต่อสู้ในแต่ละแบบของตัวเอง รวมทั้งฮีโร่แต่ละฝ่าย อาทิ ชาวป่า (Wilders) ผู้พิทักษ์แสง (Lightbearers) นักรบเถื่อน (Maulers) กองทัพผีดิบ (Graveborn) อสูรรับใช้ที่ถือครองพลังเวทมนตร์ และผองเพื่อนฮีโร่ทั้งหมด พร้อมร่วมกันเดินทางไปทำพิชิตภารกิจดึงดาบออกจากศิลา เพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์และการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ กับจุดเด่นของเกมที่อัปเกรดให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็น

- ปลดล็อกและเพิ่มเลเวลได้ แม้กำลัง AFK
- คุณภาพสูง แต่ใช้พื้นที่น้อย ดังนั้นไม่ว่าจะใช้เครื่องไหน ก็เล่นไหว
- ภาพกราฟิกสวยงามที่รังสรรค์ ‘เอสเพอเรีย’ ให้เป็นดินแดนแฟนตาซีอันงดงาม
- ใช้กลยุทธ์ในทุกการต่อสู้ที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากพลังแล้ว ยังใช้ภูมิประเทศ การจัดทัพ และการใช้เทคนิคการต่อสู้อันหลากหลายได้เพื่อชัยชนะ


ซึ่งเกม AFK Journey ได้เปิดตัวครั้งแรกที่โซน NA และ EU ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา และสำหรับแฟนๆ ชาวไทยเตรียมตัวต้อนรับการเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบได้ในช่วง Q3 นี้ ซึ่งจะมีการแปลเป็นภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นภาษาในเกม กิจกรรมภายในเกม และ customer support เพื่อรองรับผู้เล่นคนไทย ซึ่งการที่ทาง Farlight Games ให้ความสำคัญกับการแปลและปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาคนั้น ด้วยเป้าหมายที่อยากมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเล่นเกม เพื่อความสมจริงและสนุกสนานยิ่งขึ้นสำหรับแฟนคลับชาวไทยทุกคน

พร้อมหรือยังที่จะออกเดินทางสู่โลกแฟนตาซีที่รอคอยไปด้วยกัน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 นี้ กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย โดยทุกคนสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 สิงหาคม พร้อมรับไอเท็มสุดพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

- ฮีโร่ฟรี – ไลกา
- จดหมายเชิญ 10 ฉบับ (สำหรับเปิดกาชาสุ่มฮีโร่)
- เพชร 1,000 เม็ด
- ชุดแฟชั่นแบบลิมิเต็ต


ทั้งนี้ Farlight Games มุ่งมั่นที่จะขยายฐานการเข้าถึงของ AFK Journey โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ซึ่งถือว่ามีฐานผู้เล่นที่ใหญ่และกำลังเติบโต ด้วยการปรับแต่ง AFK Journey ให้เหมาะสมกับตลาดไทยอย่างละเอียดรอบด้าน ซึ่ง Farlight Games ตั้งเป้าที่จะเป็นตัวแทนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาของประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เล่นทุกคนจะสามารถรู้สึกถึงความตื่นเต้นที่เกมนี้มอบให้ได้

นอกจากนี้ AFK Journey คาดว่าจะสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนให้กับแฟนๆ ในประเทศไทย โดยดึงดูดผู้เล่นด้วยกราฟิกที่สวยงาม ทันสมัย สมจริง พร้อมมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สนุกและน่าตื่นเต้นแบบ Exclusive


สำหรับแฟนๆ ต้องห้ามพลาด! กับกิจกรรมที่พร้อมส่งมอบความพิเศษยิ่งขึ้น กับการแจก Code Item กับอินฟลูเอนเซอร์ ยูทูปเบอร์สายเกมชื่อดังอย่าง ไปร์ทSpriteder SPD พบกับ item code สุดพิเศษ และ MyMateNate กับ item code ทั่วไป โดยมีของรางวัลเป็น เพชร 1,000 และเหรียญทอง 20,000 ติดตามได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของทั้งคู่

ดังนั้นถ้าไม่อยากพลาดโบนัสพิเศษเหล่านี้ รีบลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้เลย โดยดาวน์โหลดแอปได้ที่ App Store หรือ Play Store พิมพ์คำว่า AFK Journey ที่ช่องค้นหา จากนั้นให้กดรับหรือสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อลงทะเบียน และ Official Website หรือสำหรับผู้ที่ใช้เครื่อง PC สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://afkjourney-th.farlightgames.com/

ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page :
https://www.facebook.com/afkjourneyth/
IG : afkjourneyth
Video Trailer :
https://www.youtube.com/watch?v=1jaE6o3A0gA&t=12s

15
"อเลสซิโอ" ปล่อยหมัดเด็ดไล่น็อก "ปัญญา" ยก 5 ป้องกันแชมป์ WBC Asia ไว้ได้สำเร็จ


             อเลสซิโอ บิซุตติ สุดยอดกำปั้นจากประเทศอิตาลี ประกาศศักดาความยิ่งใหญ่ ปล่อยหมัดเด็ดไล่น็อก ปัญญา ชมภูพวง นักชกชาวไทย ในยกที่ 5 ทำให้ อเลสซิโอ บิซุตติ สามารถป้องกันแชมป์สภามวยโลก WBC Asia เอาไว้ได้สำเร็จ


             เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ที่เวทีมวยชั่วคราว FCC Boxing พัทยา จัดการแข่งขันชกมวยในรายการ ศึก "FCC Thailand 5" จัดโดยโปรโมเตอร์ มิสเตอร์ อเลสซิโอ บิซุตติ ชาวอิตาลี ที่คัดสรร 15 คู่มวยเด็ดมวยดุที่คัดสรรมาเอาใจผู้ชมกันแบบสด ๆ ติดขอบสังเวียนผืนผ้าใบ FCC Boxing พัทยา โดยคู่เอก ระหว่าง อเลสซิโอ บิซุตติ นักชกไร้พ่ายจากอิตาลี (รุ่นซูเปอร์บริดเจอร์เวต) พิกัด 220 ปอนด์ หลังเจ้าตัวมีเข็มขัดแชมป์องค์กรมวยโลกมาแล้ว 4 สถาบัน มีทั้ง WBA , WBC, ABF และ PAT ก่อนหน้านี้ ส่วน นักชกชาวไทย ปัญญา ชมภูพวง ที่เคยคว้าชัยชนะมา 18 ครั้ง


             เกมการชก อเลสซิโอ บิซุตติ เปิดฉากเดินเข้าใส่ ปัญญา ชมภูพวง อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยกแรก ปล่อยหมัดซ้ายสลับขวาเล่นงานคู่แข่งเป็นชุด อย่างไรก็ตามนักชกชาวไทย ปัญญา ชมภูพวง อาศัยจังหวะรอดักปล่อยหมัดสวยๆ เล่นงาน อเลสซิโอ บิซุตติ ได้หลายครั้ง

             การแข่งขันดำเนินมาถึงยกที่ 5 กลายเป็น อเลสซิโอ บิซุตติ รัวหมัดใส่ ปัญญา ชมภูพวง ตั้งแต่ต้นยก ก่อนที่ อเลสซิโอ บิซุตติ จะปล่อยหมัดขวาทีเด็ดเข้าไปที่ใบหน้าของ ปัญญา ชมภูพวง จนเซ ก่อน อเลสซิโอ บิซุตติ จะซ้ำด้วยหมัดซ้ายอีกครั้งจน ปัญญา ชมภูพวง ล้มไปกองกับพื้นแต่ยังลุกขึ้นมาชกต่อได้ อย่างไรก็ตาม อเลสซิโอ บิซุตติ ต้อน ปัญญา ชมภูพวง เข้ามุม จัดการปล่อยหมัดชุดใหญ่จน ปัญญา ชมภูพวง ร่วงอีกครั้ง กรรมการต้องยุติการชกทันที

             ส่งผลให้ อเลสซิโอ บิซุตติ ชนะน็อก ปัญญา ชมภูพวง ในยกที่ 5 สามารถป้องกันแชมป์สภามวยโลก WBC Asia ใน รุ่นบริดเจอร์เวต พิกัด 220 ปอนด์ เอาไว้ได้สำเร็จ
             สำหรับผลมวยคู่อื่น ๆ มีดังนี้

คู่ที่ 1. อุ่นเครื่อง 4 ยก รุ่นเฟเธอร์เวท 126 ปอนด์ เรยฺ์นาโต้ เตอาร์ ชา ฟิลิปปินส์ ชนะทีเคโอ ยก 2 นนทกิจ อภิวัฒน์รัชชานนท์

คู่ที่ 2. อุ่นเครื่อง 4 ยก (หญิง) รุ่นไลท์เวท 135 ปอนด์ ไซริน รูจิลี่ จากตุรกี ชนะทีเคโอ ยก 4 ถมทอง เมฆใจดี

คู่ที่ 3. อุ่นเครื่อง 4 ยกรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท 130 ปอนด์ อาลี บัสฮาลาฟ จากบาร์เรน ชนะทีเคโอ ยก 2 เอวิน ซาน โรเกรช จากฟิลิปปินส์

คู่ที่ 4. อุ่นเครื่อง 6 ยกรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท 130 ปอนด์ ชาง ยอง คิม จากเกาหลีใต้ ชนะทีเคโอ ยก 2 มงคล นาคศรี

คู่ที่ 5. อุ่นเครื่อง 4 ยกรุ่นซุปเปอร์มิดเดิลเวท 168 ปอนด์ วาดิม โซเจียรโจ็ก จากเบลเยี่ยม ชนะคะแนน พัฒน์พงศ์ คอวิโรจน์

คู่ที่ 6. อุ่นเครื่อง 6 ยก รุ่นเฟเธอร์เวท 126 ปอนด์ อัลเฟรส เดย์โน จากฟิลิปปินส์ ชนะทีเคโอ ยก 2 มาโนช คำพุฒน์

คู่ที่ 7. อุ่นเครื่อง 6 ยก รุ่นเวลเตอร์เวท 147ปอนด์ อภินันท์ คงสงค์ ชนะทีเคโอ ยก 3 พีรพัฒน์ ตูบา

คู่ที่ 8. อุ่นเครื่อง 6 ยกรุ่นแบนตั้มเวท 118 ปอนด์ อาลี บามิดเดิล ราซิรี่ จากไนจีเรีบ ชนะคะแนน นิรันดร์ บัวนก

คู่ที่9. อุ่นเครื่อง 6 ยกรุ่นซุปเปอร์มิดเดิลเวท 168 ปอนด์ ฟานิค อตันกาน่า จากฝรั่งเศส ชนะคะแนน ประจักษ์ สิงห์มนัสศักดิ์ยิมส์

คู่ที่10. อุ่นเครื่อง รุ่นไลท์เวท 135 ปอนด์ นิโคลัส มางจิ จากเคนย่า เสมอ เอกวี แก้วมณี

คู่ที่11. อุ่นเครื่อง 10 ยก รุ่นซุปเปอร์ไลท์เวท 140 ปอนด์ อีฟี่ เดอริน โคนก จากตุรกี ชนะทีเคโอ ยก 4 ศักดิ์ดา มานพชัยยิม

คู่ที่12. ป้องกันแชมป์ WBA Asia รุ่นซุปเปอร์ไลท์เวท 140 ปอนด์ 10 ยก ปฎิภาน สิงห์มนัสศักดิ์ยิมส์ แพ้ทีเคโอ ยก 3 อิบราฮิม ชาบาล จากฝรั่งเศส

คู่ที่13. ชิงแชมป์ว่าง ABF คอนติเนลตัน รุ่นเวลเตอร์เวท 147 ปอนด์ วาหริด เอล คีฮาล จากมอล็อคโก ชนะทีเคโอ ยก 2 ณภัทร ปุ่นอินเตอร์ โดยมี นายนริส สิงห์วังชา ประธานสหพันธ์มวยแห่งเอเชีย ABF ได้รับเกียรติขึ้นคาดเข็มขัดแชมป์เปี้ยน ABF ให้กับ วาหริด เอล คีฮาล นักจากมอล็อคโก

คุ่ที่14. ป้องกันแชมป์ WBC Asia คอนติเนลตัน รุ่นซุปเปอร์ไลท์เวท 140 ปอนด์ อีจี้ อริน โคน็อค จากตุรกี ชนะคะแนน ปัญญา อุทก ขาดลอย ป้องกันแชมป์ไว้ได้สวยหรู

คู่ที่15. อเลสซิโอ บิซุตติ สุดยอดกำปั้นจากประเทศอิตาลี ประกาศศักดาความยิ่งใหญ่ ปล่อยหมัดเด็ดไล่น็อก ปัญญา ชมภูพวง นักชกชาวไทย ในยกที่ 5 ทำให้ อเลสซิโอ บิซุตติ สามารถป้องกันแชมป์สภามวยโลก WBC Asia เอาไว้ได้สำเร็จ


             บรรยากาศในการแข่งขันศึก "FCC Thailand 5" บนสังเวียนผืนผ้าใบ FCC Boxing พัทยา เป็นไปอย่างคึกคัก มีกองเชียร์และผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากที่ส่งเสียงเชียร์กันอย่างกึกก้องและสนุกสนาน

Pages: [1] 2 3 ... 2424