happy on July 23, 2020, 11:33:52 AM
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า
และเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์


คุณสุพร วัธนเวคิน (ซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเตียงคนไข้ระบบไฟฟ้าและเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ รวมมูลค่ากว่า 179,385 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อนำไปให้บริการแก่พระภิกษุสามเณรอาพาธ โดยมี นายแพทย์รัฐดำรงค์ ธรรมโชติ (ขวา) รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสงฆ์ยังคงต้องการรับบริจาคเตียงคนไข้ระบบไฟฟ้าอีกเป็นจำนวนมาก