happy on June 04, 2020, 12:34:18 PM
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องช่วยหายใจ AIRVOTM 2
และสนับสนุนอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี


คุณสุพร วัธนเวคิน (ที่ 1 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องช่วยหายใจ AIRVOTM 2 พร้อมให้การสนับสนุนอาหารปรุงเสร็จแก่บุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการรับมือและต่อสู้กับ COVID-19 โดยมี ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนสิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นตัวแทนผู้รับมอบในครั้งนี้