du_sit on March 31, 2020, 01:05:16 PM
ถวายไข่ไก่ 5,000 ฟอง ให้แก่วัดยานนาวาตามโครงการพระราชดำริฯ


วันที่ 30 มีนาคม 2563 ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย พร้อมด้วย คุณสักกนาท พรหมสมบัติ คณะผู้บริหารชนมพรฟาร์ม จ.นครปฐม นำไข่ไก่ ถวายแด่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม จำนวน 5,000 ฟอง

ถวายร่วมสมทบโรงทานในพระราชดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดย วัดยานนาวา ร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักงานฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม จัดโรงทานสนองพระราชดำริ

ด้วยความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ วัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร


« Last Edit: April 12, 2020, 09:55:02 PM by du_sit »