happy on March 29, 2020, 09:23:43 PM
สาส์นจากประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอเชียนทัวร์


โช มินน์ ตันท์

ตามที่ทุกท่านได้ทราบแล้วว่าขณะนี้การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติส่วนใหญ่ซึ่งแข่งในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ได้มีการยกเลิกหรือเลื่อนออกไป

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ขณะนี้ยังคงไม่นิ่ง และมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน จึงเป็นการยากที่จะคาดเดาได้ในช่วงเวลานี้ว่าเราจะสามารถกลับมาดำเนินการจัดรายการแข่งขันได้อย่างปลอดภัยดังนั้นเอเชียนทัวร์ และเอเชียน ดีเวลลอปเมนท์ ทัวร์ (เอดีที) ฤดูกาลนี้ จึงจำเป็นต้องพักการจัดการแข่งขันอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากไม่สามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้ และยังมีข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละประเทศ รวมถึงห้ามการรวมตัวกันเกินจำนวนที่กำหนด รวมทั้งรายการกีฬาด้วย

ทั้งนี้เราจะกลับมาดำเนินการแข่งขันรายการต่างๆ ก็ต่อเมื่อเห็นว่าสถานการณ์อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย และเหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับนักกอล์ฟ ครอบครัวกอล์ฟ พันธมิตรผู้สนับสนุน เจ้าหน้าที่ ประเทศเจ้าภาพ อาสาสมัคร และแฟนกอล์ฟ


ด้วยการหยุดชะงักของรายการต่างๆ ในโปรแกรมการแข่งขันของเราครั้งนี้ เรากำลังมองถึงความเป็นไปได้ในการขยายเวลาโปรแกรมฤดูกาล 2020 เข้าไปในช่วงปี 2021 อย่างไรก็ตามยังไม่อาจระบุสิ่งต่างๆ ได้จนกว่าเราจะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของการหยุดพักโปรแกรมทั้งหมดของเรา และเราจะเริ่มกลับมาแข่งขันรายการต่างๆ ของฤดูกาล 2020 หากได้รับอนุญาต กระผมหวังอย่างยิ่งให้ทุกๆ ท่านปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรการในช่วงที่โลกอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ และโปรดรักษาสุขภาพของท่าน

ขอแสดงความนับถือ

โช มินน์ ตันท์
(Cho Minn Thant)
ประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอเชียนทัวร์