fh400 on March 27, 2020, 09:58:48 AM
"ไวไว" ทำบุญถวายเต็นท์
เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ให้แก่วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์


        นางสาวณิชรัตน์ ชำนาญกิจ (ที่ 6 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป "ไวไว" นำทีมพนักงานบริษัทฯ ทำบุญถวายเต็นท์ไวไวเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ให้แก่ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ โดยให้รับเกียติจากท่านพระครูปลัดวรวัฒน์ (ประสิทธิ์ สิทฺธิวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนารามฯ พร้อมคณะสงฆ์ รับมอบ ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อเร็ว ๆ นี้