sianbun on February 17, 2010, 12:24:56 PM
แถลงข่าว TEPCoT รุ่นที่ 3นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์  พร้อมด้วย รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  , นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าไทย  และนายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกันแถลงข่าวหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ( TEPCoT รุ่นที่ 3 ) ซึ่งเน้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์นำพาประเทศให้เป็นผู้นำเศรษฐกิจของเอเชีย โดยคัดสรรผู้นำจากภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร 91 คน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 10 กพ. ที่ผ่านมา 
« Last Edit: February 18, 2010, 09:20:56 AM by sianbun »