Gmail on January 31, 2020, 07:57:17 AM
ทวิช ประเทศไทย โชว์ Live Streaming ของสตรีมเมอร์ชื่อดังในงาน Thailand Game Expo by AIS eSport 2020


นางสาวจิรัฐติกาล สุทธิวรรณารัตน์ ผู้อำนวยการคอนเทนต์ประจำประเทศไทย : Twitch Interactive Incแทคทีมทวิชสตรีมเมอร์ชื่อดัง พี่แว่น FPSthailand,  Boyminoru, Tanxlive, Duckmanzch, Viperdemon, Neoticach, KiroszLoL Memayoi, Jinny_yyamroll, Nymxizo ฯลฯ โชว์การออกอากาศสด (Live Streaming) จากงาน “Thailand Game Expo by AIS eSports 2020”  พร้อมจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Twitch Fan Meeting 2020” ได้ภายในงาน โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา