du_sit on November 08, 2019, 08:53:43 PM
###เชิญร่วมสนับสนุน วิ่งการกุศลและเลี้ยงอาหาร คนพิการทางการเห็นในวัยเรียน###


คุณ ชยุต เมธาวิชิตชัย อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขุนแม่กกธารา รีสอร์ท เยื้อง 7-11 สาขาท่าตอน จังหวัด เชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณ แก้วตา ธัญเศรษฐ์มงคล กรรมการบริหาร โขงวิว พลาซ่า จังหวัด เชียงราย พร้อมด้วยคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้ เด็กพิการทางการเห็น และร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุน การแข่งขันวิ่ง การกุศลฯ  เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา


พร้อมกันนี้ได้ฝากประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยคนพิการทางการเห็นและร่วมสนับสนุนหรือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในงานวิ่งการกุศล ร่วมสร้างฝันให้กับน้อง “วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง” RUNNING FOR THE BLIND ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่จะถึงนี้  โดย โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย เป็นหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ เมื่อวันที่ 11 เมษายนพุทธศักราช 2559  จัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่อยู่ในวัยเรียน มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ในระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3


โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันธาตุ เลขที่ 261 หมู่ 5 ตำบลศรีเมืองชุมอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตรงข้ามกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ห่างจากตัวอำเภอแม่สายประมาณ 14 กิโลเมตร

ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คนบุคลากรทั้งหมด 20 คน  มีนาง กรณิศ โฆษพงศ์ เป็นผู้อำนวยการ  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์คือ

1 ให้การศึกษาแก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นในวัยเรียน

2 ฝึกทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันให้สามารถช่วยตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม

3 ฝึกอาชีพให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็นให้สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้


โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็น  #โดยไม่เรียกค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นใดจากนักเรียน เพราะเหตุเป็นโรงเรียนการกุศล เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบแก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น โดยยึดหลักสูตรตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรเฉพาะความพิการ ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนผู้บกพร่องทางการมองเห็น ให้แก่ผู้เรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษตามความถนัด และความสนใจเฉพาะบุคคลตามหลักการศึกษาพิเศษส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น ในการอภิบาลด้านจริยธรรมคุณธรรม ศีลธรรมของทุกศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม


ให้บริการด้านวิชาการและบริการอื่นแก่ผู้ปกครองและชุมชน พัฒนาการศึกษาสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ในรูปแบบการเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไป

พัฒนาแนวทางรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ และความจำเป็นของผู้เรียน บนพื้นฐานของความเสมอภาคทางการศึกษา

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนทั่วไป พร้อมกับสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น

Run for the blind (วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง) เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อจัดหาทุนในการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น โดยได้รับความร่วมมือกันในการจัดงานครั้งนี้ จากองค์กรหลายภาคส่วน


ทางโรงเรียน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช้สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศรุ่นประชาชนทั่วไป ชายและหญิงพร้อมทั้งเหรียญพระฉายาลักษณ์ แก่นักวิ่งทุกท่านที่วิ่งเข้าเส้นชัย

ซึ่งรับสมัครนักวิ่งเพียง 2,500 คนเท่านั้น

สถานที่จัดงาน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด แม่สาย
วันแข่งขัน: 22.12.2562
 blind (วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง)
โทร: 052 029 862
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตามในเพจ:
Running for the , 0622927799

หรือที่ ครูไก่ 0952895428


ภาพ/ข่าว โดย
ชยุต เมธาวิชิตชัย และทีมงาน
PRESS & ORGANIZER
โทร. 0994926996
0910935555


ฝากส่งต่อ(แชร์)ให้มากที่สุด และ สมัครกันมาเยอะๆนะครับเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ โรงเรียน การศึกษาคนตาบอด แม่สาย

สมัครตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://www.runlah.com/events/rfb19