MSN on October 12, 2019, 02:13:05 PM
นงนุช บูรณะเศรษฐกุล จัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำดื่มสะอาดนงนุช บูรณะเศรษฐกุล (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัด โครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำดื่มสะอาดให้กับ โรงเรียนวัดพืชนิมิต ในฐานะที่โออิชิเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ พร้อมจัดพิธีส่งมอบโครงการ โดยมี กันยาภัทร ภัทรโสตถิ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนรับมอบที่ โรงเรียนวัดพืชนิมิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้