MSN on October 12, 2019, 01:47:24 PM
ข่าวประชาสัมพันธ์ WP Energy คว้ารางวัล ระดับโลก ชูวิสัยทัศการบริหารยั่งยืน พร้อม “เคียงข้างสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทย”

WP Energy คว้ารางวัล ระดับโลก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019 (ACES Awards 2019) จาก MORS Group และ “Best LPG Distributors 2019” จากนิตยสาร International Finance จากประเทศอังกฤษ การันตี ลั่น ตั้งเป้าดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์ ใส่ใจในการให้บริการ และความปลอดภัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุดชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” กล่าวว่า “บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานครบวงจร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการบริการ ผ่านความรู้และประสบการณ์อันยาวนาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งที่จะขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยปัจจุบันเรามีคลังก๊าซที่ครอบคลุมจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และมีโรงบรรจุภายใต้การดําเนินงานของบริษัทฯ เอง พร้อมด้วยกลุ่มลูกค้าโรงบรรจุที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค จึงทําให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายทันต่อความต้องการ”

โดยเป้าหมายการดำเนินงานในปัจจุบันไปถึงปี 2020  บริษัทมุ่งเน้นในเรื่องการขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายที่หลากหลายและครอบคลุมกับความต้องการในการใช้งานของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น วางแผนในการขยาย Supplied Chain โดยเฉพาะในเรื่องของระบบ Logistic ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้จะยกระดับให้งานด้านการขนส่งสามารถช่วยสนับสนุนในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ และบุกเบิกช่องทางในการจัดจำหน่ายของบริษัทในต่างประเทศให้กว้างไกลยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จากการที่ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP คว้ารางวัล สาขา บริษัทผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี 2019 (Asia’s Most Influential Companies) ในงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019 (ACES Awards 2019)  ซึ่งจัดขึ้นโดย MORS Group เพื่อยกย่องความสำเร็จขององค์กรและบุคคลในทวีปเอเชีย ที่เป็นแบบอย่างในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง WP เป็นบริษัทพลังงานครบวงจร เพียงรายเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับมอบรางวัลในสาขานี้  ร่วมกับ 4 องค์กรชั้นนำในทวีปเอเชีย ทำให้ WP เป็นที่รู้จักในภูมิภาคเอเชียและในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

รวมไปถึงรางวัล “Best LPG Distributors 2019” จากนิตยสาร International Finance จากประเทศอังกฤษ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำในเอเชียที่ได้รับความไว้วางใจและน่าเชื่อถือมากที่สุด ที่มุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์ที่ดี ที่น่าประทับใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ WP ได้รับรางวัล ระดับโลกอันทรงเกียรติมากมายนี้  ได้แก่ การบริหารธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน มีความคิดริเริ่มพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการบริการ รวมถึงสามารถบริหารจัดการความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และที่สำคัญคือ การเป็นแบรนด์ครองใจลูกค้าและการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและยั่งยืน สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ WP มีผลประกอบการที่ดี มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

“ทั้งนี้ภายใน ปี 2020 เราตั้งเป้าสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ และจะพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันให้เพิ่มขึ้น รวมถึงมองหาโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจ ช่องทางการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อสร้างแบรนด์ของบริษัทแม่อย่าง “WP Energy” ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นควบคู่กับแบรนด์  “Worldgas” ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าหลักของเราในปัจจุบัน ให้เป็นที่รู้จักของตลาดมากยิ่งขึ้นด้วยการทำกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ภายใต้แบรนด์ WP Energy มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของการลงทุนมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันเรากำลังมองหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขยายความหลากหลายและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ความเป็นไปได้ในการผลิตถังแก๊สสำหรับภาคครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท” ชมกมล กล่าวทิ้งท้าย