Gmail on October 12, 2019, 01:15:01 PM
ดีเจ.เผือก - พงศธร จงวิลาสแห่ง 94 อีเอฟเอ็มตอบรับคำเชิญเป็น Guest Speaker ให้น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ“ออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่นที่ 2”เป็นดีเจอีกคนที่รับฟังปัญหาสังคมมาตลอดทุกสัปดาห์ ล่าสุด ดีเจ.เผือก - พงศธร จงวิลาส แห่ง 94 อีเอฟเอ็ม ตอบรับคำเชิญเป็น Guest Speaker ให้น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่นที่ 2” ที่จัดโดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ โดยร่วมแชร์ประสบการณ์จากเรื่องราวต่างๆ สู่การเป็นแรงบันดาลใจให้นวัตกรรุ่นใหม่ได้ออกแบบบอร์ดเกมเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์ ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต