MSN on October 12, 2019, 01:17:42 PM
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เบตเตอร์ กรุ๊ป ส่งน้องถึงฝัน มอบ 40 ทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน จ.อยุธยา

กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “BWC ส่งน้องถึงฝัน” จำนวนรวมทั้งสิ้น 40 ทุนการศึกษา ให้แก่น้องๆ เยาวชนใน 4 โรงเรียนรอบบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ได้แก่ โรงเรียนวัดสำมะกัน โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) โรงเรียนวัดปรีดาราม และโรงเรียนวัดเรือแข่ง โดยภายในงานยังมีการแสดงความสามารถด้านการร้องรำ และเล่นดนตรีพื้นบ้านจากน้องๆ ทั้ง 4 โรงเรียน ณ อบต.แม่ลา อ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2562