happy on October 09, 2019, 08:05:16 PM

ออราเคิลเพิ่มฟังก์ชั่นวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูป เพื่อระบบการวางแผน
ทรัพยากรวิสาหกิจแบบเชื่อมต่อการทำงาน (Fusion ERP)

เสริมประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์แบบองค์รวม ฐานข้อมูลอัตโนมัติ แบบจำลองข้อมูลสำเร็จรูป
และดัชนีชี้วัดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่รวดเร็ว

ORACLE OPENWORLD, ซานฟรานซิลโก แคลิฟอร์เนีย - ออราเคิล (Oracle) นำเสนอ Oracle Analytics for Applications ฟังก์ชั่นการทำงานเสริมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชั่นการวางแผนทรัพยากรของวิสาหกิจแบบเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ (Fusion ERP) เพื่อใช้ในขั้นตอนทางการเงินของบริษัท

โดย Oracle Analytics for Fusion ERP นำเสนอฟีเจอร์การวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานเฉพาะด้านและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจให้แก่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นและผู้มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินงานธุรกิจ โดย Oracle Analytics for Fusion ERP ถูกพัฒนาบน Oracle Analytics Cloud ซึ่งเป็นหนึ่งในแพล็ตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงที่ทันสมัยที่สุด และเสริมประสิทธิภาพโดย Oracle Autonomous Data Warehouse ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม ทำให้ Oracle Analytics for Fusion ERP มอบการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับ Oracle ERP Cloud ซึ่งเป็นทั้งระบบท่อส่งข้อมูล แบบจำลองข้อมูลสำเร็จรูป และดัชนีชี้วัดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดแบบสำเร็จรูป และด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ด้วยตนเองซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้ของระบบ จะทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการตัดสินใจและได้ข้อมูลที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร โดยมีความเที่ยงตรงในระดับสูง

“ลูกค้าของเราและอุตสาหกรรมนี้ กำลังต้องการระบบการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมทุกแง่มุมขององค์กร โดยต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอันทรงประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย” ที.เค. อานันด์ รองประธานกรรมการอาวุโส ออราเคิล
อนาไลติคส์ กล่าว “ด้วยฟีเจอร์ Oracle Analytics for Applications ทำให้เราสามารถมอบข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ให้แก่ผู้ที่จำเป็นต้องใช้งาน โดยข้อมูลจะถูกส่งตรงจากสายการผลิตของพนักงานสู่ห้องกรรมการบริหารได้ทันที ทำให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างกระตือรือร้น ทั้งยังมีความสอดคล้องและมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การเติบโต ทั้งในด้านยอดขายและรายได้สุทธิ”

Oracle Analytics for Fusion ERP จะมีทั้งแผงควบคุมและการนำเสนอข้อมูลซึ่ผ่านระบบ Oracle Analytics Cloud ที่เชื่อมต่อกับทุกส่วนขององค์กรและผสานดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) ของการทำงานทั้งหมด เพื่อสร้างภาพรวมของประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งในอนาคต Oracle Analytics for Applications จะนำเสนอฟังก์ชั่นผสานการทำงานที่ครอบคลุมขึ้น รวมถึงคอนเทนท์สำเร็จรูปสำหรับแอปพลิเคชั่น Oracle Cloud อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชั่นเพื่อการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management - HCM), ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience - CX) และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management - SCM)

Oracle Analytics for Applications ยังรวมความสามารถด้านระบบท่อส่งข้อมูลและคลังสินค้าที่บริหารโดยออราเคิล แบบจำลองข้อมูลสำเร็จรูป และประสบการณ์ผู้ใช้งานแบบบูรณาการ ที่ครอบคลุมทั้งการเข้าถึงข้อมูล การรายงานผล และแผงควบคุมระบบได้ด้วยตัวเอง สำหรับผู้ใช้งาน การดำเนินงาน และขั้นตอนในธุรกิจ และด้วยความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกผ่านระบบคลาวด์แบบไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ทำให้ Oracle Analytics for Applications สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางและปรับเปลี่ยนการทำงานให้มีรูปแบบเฉพาะได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถป้อนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกรวมเข้ากับข้อมูลบนระบบคลาวด์ของ Oracle ERP Cloud ได้อีกด้วย

“Oracle Analytics for Fusion ERP ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเราในการนำเสนอฟังก์ชั่นการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วและง่ายดาย” วิกรัม สิงห์วี หัวหน้าฝ่ายงาน Internal Business Systems ดร็อปบ็อกซ์ กล่าว “การบริการตนเองทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างภาพรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามต้องการ ส่วนดัชนีชี้วัดผลงานสำเร็จรูปก็มอบความรวดเร็วและคล่องตัวในการทำงานให้กับเรา กล่าวได้ว่า Oracle Analytics for Fusion ERP สามารถมอบข้อมูลด้านการเงินเชิงลึกที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วของขั้นตอนการตัดสินใจให้แก่ผู้ใช้งานของเราที่ปฏิบัติงานในด้านการเงิน”