Facebook on September 19, 2019, 03:47:17 PM
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เนียลสัน เฮส์’ ฉลอง 150 ปี ประกาศความพร้อมจัดงานวรรณกรรมฯ

นลิน วนาสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร สมาคมหอสมุดเนียลสัน เฮส์ (ที่ 5 ซ้าย) ร่วมกับ นาถนิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) (ที่ 6 ซ้าย) ร่วมแถลงข่าวฉลองครบรอบ 150 ปี หอสมุดฯ ประกาศความพร้อมจัดงาน “เทศกาลวรรณกรรม เนียลสัน เฮส์” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 โดยมี ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 1 ซ้าย), รศ.ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่ 4 ขวา), วีรพร นิติประพา (ที่ 3 ขวา) และ อุทิศ เหมะมูล (ที่ 1 ขวา) นักเขียนรางวัลซีไรต์ ให้เกียรติร่วมงานและถ่ายภาพร่วมกัน ณ หอสมุดเนียลสัน เฮส์ เมื่อเร็วๆ นี้   
 

ลำดับการยืน (จากซ้ายไปขวา)   
1.   ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.   คุณเชลลี่ แบรกก์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด การสื่อสารและสื่อสารและศิษย์เก่าโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (ISB)
3.   คุณเจมส์ เฟทท์ซ ผู้จัดการฝ่ายข่าวและเผยแพร่ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย
4.   คุณสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)
5.   คุณนลิน วนาสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร สมาคมหอสมุดเนียลสัน เฮส์
6.   คุณนาถนิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)
7.   รศ.ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
8.   คุณวีรพร นิติประพา นักเขียนรางวัลซีไรต์
9.   คุณยูอิจิ มัตซูโอะ ผู้อำนวยการฝ่ายญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
10.   คุณอุทิศ เหมะมูล นักเขียนรางวัลซีไรต์