news on July 19, 2019, 01:49:54 PM


นิสิต INDA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โชว์ผลงานนิทรรศการ interactive สุดล้ำในรูปแบบ“สวนดอกไม้ดิจิทัล” แสดงค่าความชื้น  PM 2.5 และความถี่เสียงจาก 12 เขตในกรุงเทพฯ 
นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการออกแบบสถาปัตยกรรม (นานาชาติ) หรือ INDA  จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โชว์ไอเดียสุดล้ำกับนิทรรศการ interactive ภายใต้ชื่อ IoT GARDEN  ซึ่งเป็นการผสมผสานความสามารถด้านการออกแบบเข้ากับเรื่องเทคโนโลยียุคดิจิทัลได้อย่างน่าทึ่ง 

โดยได้รับความร่วมมือจาก AIS ในการนำเอาข้อมูล IoT หรือ Internet of Things ซึ่งเป็นบริการข้อมูลที่ได้จากเครือข่าย  AIS IoT  มาออกแบบและผลิตเป็นนิทรรศการในรูปแบบที่ทำให้เกิดความน่าสนใจ  รวมถึงสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั่วไป และสามารถเข้าใจถึงข้อมูล สภาวะแวดล้อมต่างๆ รอบๆ ตัวได้

กลุ่มนิสิตผู้สร้างสรรค์ผลงานของ INDA จำนวน 12 คน ได้นำเสนอแนวคิดการออกแบบให้เป็น สวนดอกไม้ดิจิทัล หรือ IoT Garden  และจัดทำให้เป็นนิทรรศการแบบ  interactive ที่ผู้เข้าชมสามารถปฏิสัมพันธ์กับดอกไม้ได้  โดยดอกไม้แต่ละดอกสามารถสื่อข้อมูล IoT จากการวัดค่าความชื้น ค่า PM 2.5 และค่าความถี่เสียงจากเขตต่างๆ ภายในกรุงเทพฯ จำนวน 12 เขตที่สามารถกดเลือกให้แสดงผลให้ชมได้  โดยการแสดงผลมีดังนี้ ค่า PM 2.5 แสดงผ่านการเปลี่ยนสีของดอกไม้จากสีเขียว-สีเหลือง ไปจนถึงสีแดง ซึ่งหมายถึงค่า PM สูงเกินค่าที่กำหนด  สำหรับค่าความชื้นและค่าความถี่เสียง  แสดงผลโดยการหุบและบานของดอกไม้

การสร้างสรรค์ผลงานนิทรรศการของน้องๆ กลุ่มนิสิต INDA ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชา Design-Build Project ที่เน้นการออกแบบและผลิตผลงานการออกแบบรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงปานกลาง เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้มาผลิตเป็นผลงานการออกแบบจริงๆ เป็นการสร้างประสบการณ์การทำงานจริงให้นิสิตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตร

ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจชมนวัตกรรมล้ำๆ  อย่างนิทรรศการ interactive ที่มีชื่อว่า IoT GARDEN : สวนดอกไม้ดิจิทัล ที่จัดขึ้นครั้งนี้ สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 2562   ได้ฟรี ที่บริเวณ AIS D.C.  ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ชั้น 5 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02 218 4330  หรือ www.cuinda.com และ fanpage : IoT Garden