MSN on June 12, 2019, 02:20:30 PM
วิถีคนเมืองดันอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานโตต่อเนื่อง เบทเตอร์แพค รับอานิสงส์ยอดขายเครื่องจักรกลุ่มอาหารแปรรูปและบรรจุภัณฑ์พุ่งดันยอดโต 20% ล่าสุดเตรียมขน 40 เครื่องจักรนวัตกรรมใหม่โชว์งานโพรแพ็ค เอเชีย 2019


คนเมือง คนรุ่นใหม่เน้นสะดวกซื้อ สะดวกบริโภค ส่งผลสินค้ากลุ่มอาหารแปรรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานโตต่อเนื่องแตะ 5,230 ล้านบาท ด้าน เบทเตอร์แพค ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการผลิตและบรรจุภัณฑ์รับอานิสงส์ยอดขายโต 20% จากผู้ประกอบการใหญ่-เล็ก เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิต ล่าสุดเตรียมขน 40 นวัตกรรมเครื่องจักรใหม่โชว์งานโพรแพ็ค เอเชีย 2019

นายกิตติศักดิ์ วังวรัญญู ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย บริษัท เบทเตอร์แพค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการผลิตและบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ของไทย
กล่าวถึงการเติบโตของตลาดเครื่องจักรสำหรับการผลิตและบรรจุภัณฑ์ว่า ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน (Rady to Eat) เนื่องจากวิถีการบริโภคและการใช้ชีวิตแบบคนเมืองคนรุ่นใหม่ที่มีความเร่งรีบ พักอาศัยอยู่ในหอพักและคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง ประกอบกับราคาของสินค้าอาหารแปรรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานไม่แตกต่างจากอาหารจานเดียวมากนัก มีความสะอาด หลากหลาย หาซื้อง่าย และสะดวกต่อการบริโภค ทำให้มูลค่าตลาดสินค้ากลุ่มนี้ยังมีการเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีมูลค่าสูงถึง 5,230 ล้านบาท หรือคิดเป็น 33% ของมูลค่าตลาดอาหารแช่แข็งทั้งหมด

การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานถือเป็นผลบวกต่อการดำเนินธุรกิจของ เบทเตอร์แพค เนื่องจากลูกค้า 90% ของบริษัทฯ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีความจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้บริษัทฯ ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องประมาณปีละ 20% ส่วนโดยแนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์นั้นจะเน้นไปที่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการศูนย์เสียในกระบวนการผลิต ประหยัดพลังงาน มีเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลและควบคุมการผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่องแม่นยำ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการผลิตของผู้ประกอบการลดลงด้วย

สำหรับความสามารถทางการแข่งขันนั้น เบทเตอร์แพค ถือเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการผลิตและบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ของไทยที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา ออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและธุรกิจ บริการในการซ่อมบำรุงรักษาด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการ บริการด้านอะไหล่เครื่องจักรทำให้ไม่ต้องรอนาน จากจุดแข็งดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้านักธุรกิจและผู้ประกอบการขนาดใหญ่ กลาง และ เอสเอ็มอี โดยล่าสุด เบทเตอร์แพค เตรียมขนทัพเครื่องจักรนวัตกรรมใหม่กว่า 40 รายการเข้าร่วมโชว์ในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้านการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้ามาแวะเยี่ยมชมและขอรับคำปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญของทางบริษัทฯ ได้ตลอดงาน