MSN on May 18, 2019, 10:53:25 AM
ข่าวประชาสัมพันธ์ “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
   


“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  ผู้สนับสนุนงบประมาณ โครงการ สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้า ภายใต้แคมเปญ "เด็กตื่นไฟ "  ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบคอนเทนต์และภาพประกอบ หรือ หนังสั้นและแอนิเมชั่น ร่วมกิจกรรม แคมป์ "เด็กตื่นไฟ" สัมผัสสถานการณ์และความรู้ด้านไฟฟ้าในหัวข้อ “ไฟฟ้าเรื่องใหญ่ใช้ให้เป็น” โดยวิทยากรด้านไฟฟ้าและผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ใกล้ชิดกับศิลปินโครงการ “ป๋อมแป๋ม” นิติ  ชัยชิตาธร ในวันที่  22-24 และ  26-28 พ.ค. 62  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.DEKWAKEUP.COM   Facebook : เด็กตื่นไฟ หรือโทร.065-005-5462
« Last Edit: May 18, 2019, 10:54:57 AM by MSN »