happy on March 17, 2019, 02:29:56 PM
ภูมิสยามฯ รับรางวัล CEO THAILAND AWARDS 2019


                    นายรัฐโรจน์ ภูริหิรัญพิพัฒ กรรมการผู้จัดการบริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสาเข็มสปันไมโครไพล์ มาตรฐาน มอก. เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเยอรมัน เข้ารับรางวัล CEO THAILAND AWARDS 2019 ครั้งที่ 8 รางวัลผู้บริหารแห่งปีในสาขากลุ่มธุรกิจเสาเข็มขนาดเล็ก เสาเข็มไมโครไพล์ และเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun micro pile) จาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ที่จัดโดยกลุ่มสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ร่วมกับสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อโครงการยกย่องและสรรค์สร้างผู้บริหารที่ดี และเป็นแบบอย่างของการขับเคลื่อน เพื่อความเข้มแข็งของประเทศ ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ