news on March 02, 2019, 11:54:21 AM
ก.อุตสาหกรรม หนุน Innospace Thailand พร้อมเดินหน้าพัฒนาStart up ไทยสู่สากล

กรุงเทพฯ 1 มีนาคม 2562 - กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าหนุนInnoSpace (Thailand) เพื่อส่งเสริมและพัฒนา Startup ไทย ขับเคลื่อนประเทศสู่ระดับสากล มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งเป้าปีแรกดึง Startup ไทยและต่างชาติ เข้าใช้บริการไม่น้อยกว่า 50 ราย พร้อมทั้งผนึกกำลังพันธมิตรฮ่องกง หวังยกระดับสตาร์อัพไทยสู่สากล


นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินนโยบายเพื่อผลักดันประเทศไทยเข้าสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายหลักของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งนอกจากการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่างๆ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแล้ว ในกลุ่มของผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือ Startup กระทรวงอุตสาหกรรมก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะถือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด

ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนรายใหญ่ทั้งของไทยและต่างประเทศ จัดตั้งบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Innospace (Thailand) Co., Ltd. ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยส่งเสริมและพัฒนา Startup ไทยอย่างครบวงจร โดยการสร้าง National Platform เพื่อทำให้ระบบนิเวศน์ในการสร้างเสริม Startup ถูกเติมเต็มอย่างแข็งแรง และทำให้ Startup ประสบความสำเร็จในระดับสากล ซึ่งจะมีกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ ครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการเกษตร ที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์

และเพื่อให้Startup ไทยพัฒนาก้าวทันกับต่างประเทศ บริษัท InnoSpace (Thailand)จึงได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ 3 หน่วยงานจากฮ่องกง ประกอบด้วย HKTDC ,HPA และ HK Cybersportซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการค้า การลงทุน และการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HK Cyberportนั้นเป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระดับแนวหน้าของเอเชีย มีสมาชิกกว่า 1,000 บริษัท จึงเชื่อว่า การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานจากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญอย่างฮ่องกง จะช่วยผลักดันให้ Startup ไทย มีขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และก้าวสู่ระดับสากลต่อไป

ขณะที่ Innospaceของไทย มีเอกชนรายใหญ่ เป็นผู้ถือหุ้น อาทิ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย ,เอสเอ็มอีแบงค์,บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำกัด, บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น (มหาชน) และเครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ เพื่อให้องค์กรเชื่อมโยงและรองรับนโยบายของภาครัฐได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมถือหุ้นด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างระดมทุนตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท


ด้าน นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะสนับสนุนการดำเนินงานของ InnoSpace (Thailand) ในเชิงนโยบาย เพื่อประสาน ขับเคลื่อน และเติมเต็มการดำเนินงาน ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ Innospaceเช่นการจัดกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อให้เกิดแนวคิดในการเริ่มต้นและจัดตั้งธุรกิจ,กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้คำแนะนำ ให้ความรู้ รวมถึงกิจกรรม Angle Fund for Startup ที่จะมีทีมงานคอยให้คำปรึกษา จัดทำโมเดลธุรกิจ จนนำไปสู่การเริ่มทำธุรกิจที่เป็นจริงได้

“และไม่เพียงแต่ Startup ไทยเท่านั้น ที่จะมาใช้บริการของ Innospaceแต่จะรวมถึงการScountStartup ชาวต่างชาติที่สนใจมาลงทุน มาหาโอกาสใหม่ๆในไทย ให้มาที่ Innospaceด้วย โดยคาดว่า ในปีแรกจะมี Startup ทั้งชาวไทยและต่างชาติ สนใจเข้าร่วมใช้บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ราย”นายกอบชัย กล่าวทิ้งท้าย