news on February 12, 2019, 07:32:58 AM
เอสซีบี อบาคัส จับมือ ฮิวแมนิก้า พัฒนาสินเชื่อออนไลน์ครบวงจรเป็นครั้งแรกเพื่อ HR ยุคดิจิทัล

เอสซีบี อบาคัส ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญร่วมกับฮิวแมนิก้า ผู้ให้บริการด้าน HR Solution รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มสินเชื่อออนไลน์ที่ใช้ AI ในการประมวลผลเพื่อให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มพนักงานและลูกจ้างของบริษัทที่ใช้บริการของฮิวแมนิก้าโดยเฉพาะ ความร่วมมือนี้เป็นการต่อยอดการให้บริการที่เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับทั้งสององค์กรให้มีความแข็งแกร่งและครบวงจรมากยิ่งขึ้น

เอสซีบี อบาคัส ผู้นำด้านการพัฒนา AI และ Machine Learning มาใช้ในการวิเคราะห์และพิจารณาสินเชื่อออนไลน์รายแรกในประเทศไทย ได้นำ AI Solution เพื่อให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มพนักงานและลูกจ้างของบริษัทที่ใช้บริการของฮิวแมนิก้า ให้สามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อออนไลน์ ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย พร้อมได้รับการอนุมัติได้ทันที โดยไม่ต้องยื่นเอกสารรายได้เพิ่มเติม ซึ่ง Solution ดังกล่าวของเอสซีบี อบาคัสได้รับการการันตีด้วยรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ทั้งรางวัล Global Retail Banking Innovation Awards 2018 โดย The Digital Banker และรางวัล Digital Disruptor of the Year โดยสถาบันวิจัย IDC

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด กล่าวว่า “เอสซีบี อบาคัส มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ ฮิวแมนิก้าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน HR Solution ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งมีวิสัยทัศน์ร่วมกับเอสซีบี อบาคัส ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ เพื่อผู้บริโภคและสังคมในวงกว้าง โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เราได้นำความเชี่ยวชาญของเรามาช่วยให้ฮิวแมนิก้าสามารถเพิ่มบริการที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มพนักงานและลูกจ้างของบริษัทที่ใช้บริการของฮิวแมนิก้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพนักงานและลูกจ้างกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถบริหารรายรับรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรามีความมุ่งมั่นในการผสมผสานความรู้เรื่องกระบวนการและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกื้อหนุนกันกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เราพบว่าหนึ่งในปัญหาที่ทำให้พนักงานของลูกค้าของเราไม่สามารถมีชีวิตได้อย่างมีความสุขคือปัญหาหนี้สินส่วนตัว และการไม่มีเงินออมเพื่อการเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพได้ ความร่วมมือกับ เอสซีบี อบาคัสในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ฮิวแมนิก้าได้เริ่มต้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว แต่เราจะไม่ปล่อยสินเชื่อเองเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพในด้านนี้ เราเชื่อว่าความร่วมมือกับเอสซีบี อบาคัส ซึ่งเป็นมืออาชีพทางด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์สินชื่อจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ทำให้เรามั่นใจว่าฮิวแมนิก้าจะมีเครื่องมือที่เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจของเราในการเสริมสร้างความสุขของพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เอสซีบี อบาคัสมีแนวคิดร่วมกัน
« Last Edit: February 12, 2019, 03:21:52 PM by news »