happy on January 14, 2019, 09:44:37 PM

บทความสุขภาพ
ตรวจเลือดประเมินภาวะผังผืดในตับก่อนเกิดตับแข็ง

                 เราต่างรู้ดีว่าตับสำคัญแค่ไหน แต่น้อยคนนักจะรู้ว่า ไม่ใช่แค่คนที่ดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นที่เสี่ยงเป็นโรคตับแข็ง คนที่พบภาวะโรคอ้วนลงพุง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน


                 ทนพ.ญ. กัญจนา สาเอี่ยม ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) กล่าวว่า ตับเป็นอวัยวะขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่สำคัญหลายอย่าง เช่น สร้างโปรตีนที่จำเป็นต่อร่างกาย  สร้างสารที่จำเป็นในการทำให้เลือดแข็งตัว ทำลายของเสีย กำจัดสารพิษออกจากร่างกาย หากเกิดภาวะตับอักเสบจะทำให้เซลล์ตับถูกทำลายจนตายลง และทำให้เกิดเป็นผังผืดในตับ ถ้ามีการสะสมของผังผืดมากขึ้นเรื่อยๆ จะเกิดเป็นภาวะตับแข็ง หากตรวจพบการเกิดผังผืดในตับได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง จะช่วยให้แพทย์ติดตามอาการของผู้ป่วย และให้การรักษาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                 ทั้งนี้ หากเซลล์ตับถูกทำลายแล้วเซลล์นั้นไม่สามารถกลับคืนเป็นปกติได้ แต่ยังมีความมหัศจรรย์ของตับคือ แม้มีเซลล์ดีเหลืออยู่เพียง 10-15% ตับก็ยังสามารถทำหน้าที่ต่างๆ ได้ ยังคงประคับประคองชีวิตไปได้ หากไม่เกิดความเสียหายลุกลามขึ้นอีก นั่นคือหากความผิดปกติเสียหายเกิดขึ้นกับตับ เรามักจะไม่รู้ตัวเลยหากไม่ได้รับการตรวจเลือด เพราะในระยะแรกที่ตับเสียหาย ร่างกายจะยังไม่แสดงอาการ

                 สำหรับการตรวจเลือดเพื่อประเมินภาวะพังผืดในตับก่อนเกิดตับแข็ง เป็นการตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีจากเลือด 6 ชนิด คือ Apolipoprotein A, Total Bilirubin, GGT, Alpha 2 – Macroglobulin, Haptoglobin, ALT แล้วประเมินร่วมกับอายุและเพศของผู้ป่วยโดยใช้ อัลกอริทึม ซึ่งมีความแม่นยำสูง เพื่อประเมินการเกิดผังผืดในตับตั้งแต่ยังไม่พบผังผืดจนถึงภาวะตับแข็งตามลำดับ อีกทั้งยังรายงานค่าการอักเสบในตับ (LiverFACt)(FibroTest/Actitest) เพื่อประเมินอาการอักเสบทำลายเนื้อตับจากเชื้อไวรัส โดยการตรวจดังกล่าวจะครอบคลุมการอักเสบที่เกิดจากสาเหตุการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอีกเสบซี, ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มาก และผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันสูง ไขมันสูง คนอ้วน และ ไขมันพอกตับ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอลล์
                 โดยจากการศึกษาประเมินภาวะ Fibrosis (ภาวะพังผืด) และการอักเสบของตับโดยใช้ LiverFACt (FibroTest/Actitest) เปรียบเทียบกับการเจาะตับ ในผู้ป่วยโรคตับจากไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบซี และโรคตับจากการดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าผลที่ได้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (AUROC 0.78 and 0.95 ตามลำดับ) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งแทนการเจาะตับในผู้ป่วยที่มีข้อห้ามหรือปฏิเสธการเจาะตับ

                 ดังนั้นวิธีการป้องกันและรักษาตับให้อยู่นานๆ คือการรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะและเหมาะสม เช่น งดอาหารที่ให้โปรตีนต่ำ มีคาร์โบไฮเดรต และไขมันสูง โดยเฉพาะไขมันที่หืน หรือเสียจากการทอดอาหาร หลีกเลี่ยงการรับประทานยาโดยไม่จำเป็น และการงดรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ รับการตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และตรวจสมรรถภาพของตับ โดยละเอียด เพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคต หากผู้ที่มีประวัติหรือพบความผิดปกติที่อาจเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับตับ แนะนำให้เข้าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจต้องมีการตรวจอื่นๆ ร่วมด้วยเพิ่มเติม

                 สามารถตรวจหาความผิดปกติของตับและภาวะเสี่ยงต่อการดื่มสุรา ทั้งชุดตรวจประสิทธิภาพการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของตับ พร้อมรับผลการตรวจพร้อมคำแปลค่าการวิเคราะห์ ได้ที่ห้องปฏิบัติการของ N Health หรือ โรงพยาบาลชั้นนำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-762-4000

*****

เกี่ยวกับ N Health

                 N Health ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบัน N Health ประกอบด้วย บริษัท เนชั่นแนล เฮล์ทแคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด

                 N Health เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บริการด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ บริการงานปราศเชื้อแบบครบวงจร บริการบริหารและบริการผ้าแบบครบวงจร บริการบริหารศูนย์ไตเทียม บริการบริหารจัดการการแพทย์ทางไกล ตัวแทนจัดจำหน่าย อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ บริการการจัดซื้อจัดหาที่ครบวงจร บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ บริการโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ

                 บริษัทฯ ครอบคลุมการให้บริการด้วยสาขากว่า 50 สาขาในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น กัมพูชา พม่า และสิงคโปร์ ด้วยเทคโนโลยีและระบบการทำงานแบบมาตรฐานสากล

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ N Health ได้ที่ http://www.nhealth-asia.com