sianbun on February 01, 2010, 04:02:01 PM
ร้านนายอินทร์สาขาหาดใหญ่ จัดงานเปิดตัวครั้งใหญ่ กับร้านโฉมใหม่ด้วยพื้นที่กว้างขวาง และมีหนังสือคุณภาพมากมายไว้บริการ พร้อมบริจาคหนังสือให้ 82ห้องสมุด โรงเรียนในเขตภาคใต้ผ่านโครงการ “ปันความรักด้วยความรู้”


         
          “ร้านนายอินทร์” สาขาหาดใหญ่ จัดงานแกรนด์โอเพ่นนิ่ง เปิดตัวร้านนายอินทร์โฉมใหม่อย่างเป็นทางการ ด้วยพื้นที่กว้างขวางถึง 1,140 ตารางพร้อมหนังสือคุณภาพกว่า 23,000 ปก โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน รวมทั้งยังถือโอกาสนี้คืนสิ่งดีๆ ให้สังคมไทย ด้วยการบริจาคหนังสือผ่านโครงการ “ป้นความรักด้วยความรู้” ให้กับห้องสมุดโรงเรียนในเขตภาคใต้อีก 82 โรงเรียน

          ร้านนายอินทร์สาขาหาดใหญ่ โดยนายไพรัช และ นางรานี ทองเจือ ผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ร้านนายอินทร์ เมื่อปี 2544 เป็นผู้มีแนวคิด และ ความมุ่งหวัง ที่จะเป็นศูนย์กลางกระจายความรู้ ความคิด และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านให้กับประชาชนในเขตภาคใต้ จึงได้ทำการปรับปรุงร้านนายอินทร์จาก 550 ตารางเมตร ขยายเป็นขนาด 5 คูหา 3 ชั้นรวมพื้นที่ 1,140 ตารางเมตร ตกแต่งอย่างสวยงามทันสมัยพร้อมบรรยากาศโปร่งสบาย มีที่นั่ง มุมหนังสือแม่และเด็กไว้บริการ นอกจากนี้ ยังรวบรวมหนังสือคุณภาพในเครืออมรินทร์ และสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงกว่า 23,000 ปก ทั้งหนังสือไทย และ หนังสือต่างประเทศ หวังเป็นแหล่งความรู้อันหลากหลายอันเป็นการส่งเสริมให้คนรักการอ่านยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้คนไทยทุกวัยสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการอ่านและการรู้หนังสือ

          นอกจากการปรับปรุงขยายพื้นที่ของร้านเพื่อให้เยาวชนและคนภาคใต้มีร้านหนังสือดีๆ ไว้เป็นแหล่งความรู้แล้ว ร้านนายอินทร์หาดใหญ่ยังแบ่งปันโอกาสนี้ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดภาคใต้ มีการบริจาคหนังสือคุณภาพที่รวบรวมจากสำนักพิมพ์อมรินทร์ และสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ เข้าห้องสมุดใน 82 โรงเรียน ผ่านโครงการ ”ปันความรักด้วยความรู้” อันเป็นไฮไลต์ของงานนี้

          “ร้านนายอินทร์หาดใหญ่ ได้ยืนหยัดดำเนินงานโดยคาดหวังว่า ร้านหนังสือแห่งนี้ จะเป็นหนึ่งกำลังที่จะช่วยให้คนไทย ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการอ่านอันเป็นรากฐานการพัฒนาคน และสังคม ตลอดจนประเทศชาติต่อไป”
« Last Edit: February 01, 2010, 06:03:38 PM by sianbun »