happy on November 24, 2018, 04:01:50 PM
สัมผัสวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง
นนทบุรี – อยุธยา – สิงห์บุรี – อ่างทอง..ไปแล้วจะรัก..

กรมการพัฒนาชุมชน นำสื่อส่วนกลางลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน OTOP Village เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการสัมผัสวิถีชุมชน อัตตลักษณ์พื้นถิ่น ชิมอาหารถิ่น แล้วคุณจะรัก....


จ.นนทบุรี
#หมู่บ้านมอญ

หมู่บ้านมอญเกาะเกร็ด สักการะ #วัดฉิมพลี

ชมศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา

#วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรชาวบ้าน ชมการทำขนมหันตา แวะบ้านจ่ามงกุฎ สักการะศาลเจ้าพ่อหนุ่ม สัก

สักการะ #วัดปรมัยยิกาวาส

ชื่อเดิมว่า วัดปากอ่าว โดดเด่นด้วยเจดีย์มุเตาสัญญลักษณ์ของ

#วัดไผ่ล้อม ชมพระอุปคุต พระบัวเข็ม จำลองเจดีย์ชเวดากอง

หมู่บ้านเสาธงทอง สักการะวัดเสาธงทอง แล้วเดินทางจากวัดเสาธงทอง ข้ามฟากไปยังวัดบางจาก

#เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบภาคกลาง (Knowledge-based Village Cluster)

เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านการผลิตสินค้าหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่

เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยมอญที่ได้สืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งหมู่บ้านโอ่งอ่าง เป็นหมู่บ้าน OTOP Village Champion ที่นี้มีการขายของย้อนยุคในสมัยโบราณหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นขนมไทยสมัยโบราณหาทานยาก การทำขนมมงคล

วิถีชีวิตริมน้ำ และชุมชนชาวมอญที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นและมากล้นไปด้วยเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่ง
จ.พระนครศรีอยุธยา
หมู่บ้านหนองสรวง อ.บางไทร เข้ากราบหลวงปู่เจียม ที่วัดกระแชง เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งตำบลกระแชง ตั้งขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 350 ปี มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่าสมัยก่อนมีชาวมอญ และพวกพ่อค้า

อัตลักษณ์ที่เด่นชัดของชุมชนแห่งนี้ คือ การคงความเป็นวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมไว้ ปัจจุบันมีการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 110 -120 บาท

สัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำเจ้าพระยา แล้วยังไม่หนำใจ อยากจะพักค้างคืนโฮมสเตย์ของชาวบ้านก็มีให้บริการ


จ.สิงห์บุรี
กิจกรรมที่นี่ ไหว้พระนอนจักรสีห์ ผู้นำชุมชนกล่าวต้อนรับ ชมรำเคียว ชมประเพณีกวนข้าวทิพย์ตีข้าวบิณฑ์ ชมบ้านควายอาร์ต Workshop งานศิลปะ ไหว้พระวัดท่านาง ดูสาธิตการทำเต่ารั้งม่านบังตาชมบ้านขุนบริหารจักสีห์และสักการะพุทธมณฑล

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ตีข้าวบิณฑ์ เก่าแก่ที่ทำกันอยู่แห่งเดียวที่หมู่บ้านจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี

บ้านควายอาร์ต (KhwhyArt Singburi ) ไม่ไกลจากพรนอนจักรสีห์ เป็นพื้นที่ศิลปะ เพื่อจัดแสดง

นิทรรศการผลงานศิลปกรรมหมุนเวียนกันในแต่ละช่วงเวลาและโอกาส ศิลปินชาวสิงห์บุรีหรือใกล้เคียง

จ.อ่างทอง
เยี่ยมหมู่บ้านยางทองชุมชนบางเจ้าฉ่า ชมสาธิตการจักสาน , สาธิตนวดสมุนไพรป้าพุ่ม ,ทำปุ๋ย

ไส้เดือน Showroom ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป ,นั่งรถอีต๊อกชมต้นยางนา เยี่ยมชมจักสานบ้านครูอ๊อด

อยุธยา – สิงห์บุรี – อ่างทอง ที่มีประเพณีดั้งเดิมในทุกๆด้านที่จะสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนอย่างไม่รู้ลืม เพราะ

จะไม่ใช่แค่ไปเชคอิน แชะ ชม ชิม ช้อป แชร์..เท่านั้นแต่ไป.แล้วจะ..รัก..

ถ้าได้มาสัมผัสแล้วคุณจะหลง....รัก...


#นนทบุรี #อยุธยา

#กรมพัฒนาชุมชน

#OtopVillage

#หมู่บ้านOtopเพื่อการท่องเที่ยว

#OtopVillageมาแล้วจะรัก

« Last Edit: November 24, 2018, 04:22:20 PM by happy »