Facebook on October 11, 2018, 10:28:35 PM
สนพ.ประพันธ์สาส์น – ธนาคารกรุงเทพ” ร่วมมือกัน จัดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4
 

ผู้ผ่านเข้ารอบ 38 คน+อาจารย์


ผู้ผ่านเข้ารอบ 38 คน++อาจารย์+Staff


เก็บเกี่ยวความรู้กันไปอย่างจุใจกับ โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์แอร์โรว์ และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ตระหนักในคุณค่าของงานวรรณกรรมที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ สร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ ณ อาศรมวงศ์สนิท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 61 ที่ผ่านมาค่ายวิจารณ์ ปี 4


คุณอาทร เตชะธาดา


สืบเนื่องเป็นครั้งที่ 4 แล้ว สำหรับโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” โดยมี คุณอาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด เป็นผู้ริเริ่มโครงการฯ และในปีนี้ทางโครงการฯ ได้คัดเลือกเยาวชนทั้งหมด 38 คน จากทุกภาคทั่วประเทศ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากบทวิจารณ์ที่ส่งเข้ามา และทุกคนจะต้องเข้าค่ายร่วมกันเพื่อเรียนรู้ ทั้งนี้ทางโครงการฯ ยังได้มอบทุนรางวัลให้กับเยาวชน รวมมูลค่าทุนรางวัลทั้งสิ้น 8 แสนบาท โดยทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มอบโดยตรงให้กับผู้ที่ผ่านเข้ารอบทุกคน ทุนละ 20,000 บาท


ผู้ทรงคุณวุฒิ


คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์


คุณชมัยภร บางคมบาง


คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย


คุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง


จบงานขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ


ค่ายวิจารณ์วรรณกรรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมติวเข้ม 3 วัน 2 คืน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการวิจารณ์ นำโดย คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, คุณชมัยภร บางคมบาง, คุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง และ คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย ภายใต้แนวความคิด “ปูพื้นฐานเรื่องงานวรรณศิลป์และการวิจารณ์” และ “หลักการวิจารณ์ และการเขียนบทวิจารณ์ให้มีสีสัน” โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มเขียนบทวิจารณ์งานประเภทต่างๆ อาทิ นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และสารคดี จากนั้นก็มอบหมายงานและให้ทุกคนลงมือปฏิบัติเขียนบทวิจารณ์ด้วยตนเอง

ทางคณะผู้จัดโครงการฯ ขอเอาใจช่วยในการสร้างสรรค์เยาวชนไทยรุ่นใหม่ สู่นักวิจารณ์ไฟแรง นำไปสู่การสร้างทรัพยากรทางปัญญาที่หลากหลายและทรงคุณภาพสำหรับบรรณพิภพต่อไป
« Last Edit: October 11, 2018, 10:36:46 PM by Facebook »