news on October 10, 2018, 03:46:14 PM
โตชิบา คลิป มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และกระแสความท้าทายในโลกปัจจุบัน


5 สิ่งที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับ “พลังงานไฮโดรเจน”
ขณะที่พลังงานความร้อนและพลังงานนิวเคลียร์ยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักที่เราใช้กันทุกวันนี้  ความสนใจพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนก็เพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับพลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม แต่ก็ยังมีอีกแหล่งพลังงานที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะอาจจะเป็นพลังงานหมุนเวียนอเนกประสงค์ที่สุดของโลกอนาคต ซึ่งก็คือ “พลังงานไฮโดรเจน”

โตชิบาคิดค้นพลังงานไฮโดรเจนอันเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พลังงานไฮโดรเจน พลังงานไฮโดรเจนเป็นหัวใจสำคัญสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โตชิบาทุ่มเทเวลา และทรัพยากร เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และระบบที่สำคัญจวบจนปัจจุบันด้วยระบบที่ก้าวล้ำที่สุดของโตชิบา คือ Hydrogen-based autonomous energy supply system

Hydrogen-based autonomous energy supply system คือการผสมผสานองค์ประกอบทุกชนิดอันเป็นที่มาของระบบพลังงานไฮโดรเจนอิสระ ได้แก่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่สำรองไฟ (stationary battery) เพื่อกักเก็บกระแสไฟฟ้า ระบบอิเล็กโทรไลต์ถังกักเก็บไฮโดรเจน และแผงเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งทำให้ Hydrogen-based autonomous energy supply system เป็นระบบที่ดีที่สุดในกลุ่มพลังงานสะอาดในปัจจุบัน ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.toshiba-clip.com/en/detail/3428


หุ่นยนต์ต้นแบบใหม่ของโตชิบา กับการทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับมนุษย์
เรามักจะมองข้ามความสำคัญของหุ่นยนต์ไป หุ่นยนต์ที่ปฏิบัติงานบนสายพานการผลิตเป็นเรื่องโบราณไปแล้ว แม้แต่หุ่นยนต์ที่คอยทักทายนักท่องเที่ยวและผู้คนในห้างสรรพสินค้าก็ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอีกต่อไป เมื่อหลายปีที่แล้ว หุ่นยนต์มักจะถูกใช้ในการขนส่ง และยกสิ่งของหนักๆ เท่านั้น แต่แล้วเราก็ได้มาถึงจุดเปลี่ยน เมื่อเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) นำพาวิทยาการหุ่นยนต์ไปสู่อีกขั้น กระจายไปสู่ที่ต่างๆ ทั้งร้านขายของโรงพยาบาล โรงเรียน และแม้แต่ในบ้านเรือน

ชีวิตวัยเด็กของ ฮิโรมาสะ ทาคาฮาชิ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญแห่งศูนย์วิศวกรรมการผลิต โตชิบา คอร์เปอเรชั่น (Toshiba’s Corporate Manufacturing Engineering Center) นั้น ห้อมล้อมไปด้วยความล้ำสมัยของนวัตกรรมอนาคตผ่านนิยายวิทยาศาสตร์ อันเป็นแรงผลักดันให้ฮิโรมาสะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้และนำมาพัฒนาสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.toshiba-clip.com/en/detail/1941