happy on August 10, 2018, 09:14:08 PM

ปฏิทินข่าว

                     สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดงาน "Thailand Domestic MICE Mart 2018" (TDMM 2018) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ โดยผลักดันให้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 เพื่อเป็นเวทีสำคัญทางการตลาดในการส่งเสริมโอกาสและพัฒนาศักยภาพไมซ์สู่ภูมิภาค ให้ผู้ประกอบการไมซ์ได้มีโอกาสนำเสนอสินค้า และบริการไมซ์ในประเทศ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ งานสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Trade Meet) และงานเลี้ยงรับรอง โดยมีจำนวนผู้ขายกว่า 50 หน่วยงาน และจำนวนผู้ซื้อกว่า 100 คน