happy on July 08, 2018, 07:40:42 PM
สแกนเนียจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการขับขี่ชั้นสูง
และกิจกรรมการทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพรถบรรทุกหัวลากสแกนเนีย


                     เมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการขับขี่ชั้นสูง Advance Driver Program ครั้งที่ 8 (ADP #8) สร้างนักขับรถบรรทุกและนักขับรถโดยสารให้เป็นครูฝึกสอน กลับไปถ่ายทอดวิชาต่อให้บริษัทต้นสังกัด เพื่อเพิ่มผลกำไรธุรกิจการขนส่งอย่างยั่งยืน พร้อมเชิญสื่อมวลชนทดสอบประสิทธิภาพรถบรรทุกหัวลากสแกนเนีย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เข้าร่วมทดสอบและทดลองขับเทคโนโลยีรถบรรทุกหัวลากสแกนเนีย  พร้อมทั้งร่วมสัมภาษณ์ผู้บริหารในประเด็น: การขับรถบรรทุกอย่างไร สามารถเพิ่มศักยภาพและมูลค่าให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน (Driving customer profitability) โดยมีผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย นายสเตฟาน ดอร์สกี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด (ที่ 9 จากซ้าย) นายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาค บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด  (ที่ 10 จากซ้าย) และนางสาวทัศนันท์ ปิยะอักษรศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและการตลาด  บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด (ที่ 8 จากซ้าย) มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้