YAHOO on July 09, 2018, 10:16:16 PM
โปรแกรมการแข่งขันจักรยาน Bangkok Bank CycleFest 2018 กลับมาพัทยาอีกครั้งหลังประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในปีแรก

โปรแกรมการแข่งขันจักรยานนานาชาติที่ต้อนรับนักปั่นทุกเพศทุกวัยและทุกระดับให้มาสนุกสนานร่วมกันทั้งครอบครัวด้วยประเภทการแข่งขันที่หลากหลาย รวมถึงการปั่นสุดเร้าใจในสไตล์ออฟโร้ด และกิจกรรมบันเทิงอีกมากมายรวมไว้ในที่เดียว พบกัน 24-25 พฤศจิกายน 2561
 

บรรยายภาพ: ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พจณี คงคาลัย (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และวินนี่ เฮง (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธาน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ็มจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแถลงข่าวโปรแกรมการแข่งขั นจักรยาน ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ ภายใต้แนวคิด “Ride for All” สำหรับผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่ งขันได้ที่ www.BangkokBankCycleFest.com ตั้งแต่วันนี้ - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ  สยามคันทรีคลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี

บุคคุลในภาพ (จากซ้าย)
·         คุณโดม-ปกรณ์ ลัม
·         คุณประณัย พรประภา กรรมการที่ปรึกษา บริษัท สยามคันทรีคลับ จำกัด
·         คุณอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
·         ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
·         วินนี่ เฮง รองประธาน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ็มจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
·         คุณพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
·         คุณหวานหวาน อรุณณภา พานิชจรูญ
·         คุณณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


คุณพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ 09 กรกฎาคม 2561 – หลังประสบความสำเร็จอย่างมากในก ารจัดงานครั้งแรกในปีที่ผ่านมา โปรแกรมการแข่งขันจักรยาน Bangkok Bank CycleFest 2018 จะกลับมาตอกย้ำความสนุกสนานตื่น เต้นให้กับนักปั่นทุกเพศทุกวัย ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพกว่ า 3,000 คน ที่เมืองพัทยาอีกครั้ง ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สยามคันทรีคลับ พัทยา

Bangkok Bank CycleFest 2018 เป็นครั้งที่ 2 ของโปรแกรมการแข่งขันจักรยานภาย ใต้แนวคิด “Ride for All” ซึ่งต้อนรับนักปั่นทุกระดับด้วย การแข่งขันหลากประเภท โดยนักปั่นสามารถเลือกแข่งขันแบ บจับเวลาได้ทั้งประเภทบุคคล ประเภททีม และประเภทวิบาก (ออฟโร้ด) ไปจนถึงการปั่นแบบไม่จับเวลาสไต ล์ Fun Ride นอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรม ที่น่าสนใจในโซน Festival Village ที่รวมเอาร้านค้า ร้านอาหาร เกม และดนตรีเข้าไว้ด้วยกันพร้อมบรร ยากาศอันร่มรื่น เพื่อให้ครอบครัวและผู้ที่มาร่ว มชมร่วมเชียร์เพลิดเพลินได้ตลอด ทั้งวัน

Bangkok Bank CycleFest 2018 เปิดโอกาสให้นักปั่นทุกเพศทุกวั ยให้มาแข่งขันร่วมกันบนเส้นทางคุ ณภาพซึ่งเป็นเส้นทางปิดที่มี ความปลอดภัย แวดล้อมด้วยทัศนียภาพอันสวยงาม เพื่อเติมเต็มประสบการณ์อันน่าป ระทับใจและคุ้มค่าที่สุดที่เคยมี มา

งาน Bangkok Bank CycleFest 2018 ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุง เทพ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นกิจกรรมที่ตระหนักถึงควา มสำคัญของชุมชนและมีจุดประสงค์ เพื่อระดมทุนแก่หน่วยงานการกุ ศลหลัก นั่นคือมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา (Father Ray Foundation) ปัจจุบันให้การอุปการะเด็กกำพร้ า เด็กที่ถูกทารุณกรรม ตลอดจนเด็กด้อยโอกาสและนักเรียน ที่มีความพิการกว่า 850 คน

ค่าสมัครประเภท Fun Ride จะนำไปบริจาคแก่มูลนิธิคุณพ่อเร ย์ พัทยา โดยผู้สมัครสามารถร่วมสมทบทุนบริ จาคเพิ่มเติมได้ตามกำลังศรัทธา

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็น ทางการ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ สนับสนุนโปรแกรมการแข่งขันจักรย าน Bangkok Bank CycleFest 2018 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการสร้ างประโยชน์คืนสู่สังคมที่ ธนาคารได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่ างต่อเนื่อง เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ คนและความยั่งยืนของสังคม สำหรับการจัดงานครั้งแรกในปีที่ ผ่านมาถือได้ว่าประสบความสำเร็จ และเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างค วามตื่นเต้นให้กับ

เมืองพัทยาในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสร้างควา มเข้มแข็งและความสามัคคีในชุ มชนด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้คนทุ กเพศทุกวัยได้สัมผัสประสบการณ์ การแข่งขันที่สนุกสนานเร้าใจ โดยในปีนี้ มีการเพิ่มการแข่งขันประเภท “Off Road Challenge” ซึ่งเชื่อว่าจะเพิ่มสีสันให้กิจ กรรมในปีนี้ได้อย่างมาก”

Bangkok Bank CycleFest 2018 นำเสนอการแข่งขันจักรยาน 7 ประเภทเพื่อตอบโจทย์กับนักปั่นทุ กเพศทุกวัยและทุกระดับความสามาร ถ มีระยะทางตั้งแต่ 12 – 62 กิโลเมตร โดยเป็นการแข่งขันบนถนนรอบสนามก อล์ฟ สยามคันทรีคลับ พัทยา ซึ่งปิดให้เป็นสนามแข่งโดยเฉพาะ งาน Bangkok Bank CycleFest 2018 จัดในรูปแบบโปรแกรมการแข่งขันจั กรยานระดับนานาชาติ ดำเนินการจัดงานโดยไอเอ็มจี (IMG) ผู้นำระดับโลกด้านการจัดงานแข่ง ขันกีฬา อีเว้นท์ งานสื่อและแฟชั่น โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อมอบประสบก ารณ์การแข่งขันจักรยานระดั บนานาชาติซึ่งให้ความสำคัญกั บการสร้างความสนุกสนานเร้ าใจตลอดการแข่งขันทุกประเภท

พจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในนามของสมาคมสโมสรธนาคารกรุงเ ทพ แผนกจักรยาน เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมเ ป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแข่ งขันจักรยาน Bangkok Bank CycleFest 2018 นี้อีกครั้ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจ ะช่วยเสริมสร้างพลานามัยและความ แข็งแรงของร่างกาย ตามนโยบายหลักของเราในการสนับสนุ นและส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ ดีขึ้นแล้ว ดิฉันเชื่อว่าผู้เข้าร่วมงานในปี นี้จะได้ร่วมแข่งขันกันอย่างสนุ กสนานในประเภทการแข่งขันต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากม ายภายในงาน ซึ่งจะมอบประสบการณ์ที่น่าประทั บใจแก่ทั้งนักปั่นและผู้ที่มาร่ วมชมร่วมเชียร์อย่างแน่นอน”

งานครั้งนี้ยังได้ ทอม บูเนน อดีตนักปั่นจักรยานอาชีพชาวเบลเ ยี่ยม และผู้ชนะจากการแข่งขันจักรยานท างไกลรอบประเทศฝรั่งเศส (Tour de France) ที่มีประสบการณ์การแข่งขันจักรย านอาชีพในช่วงปี ค.ศ. 2002 – 2017 ในฐานะตัวแทนของทีม U.S. Postal Service และทีม Quick-Step Floors มาร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

ทอม บูเนน กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ได้เป็นแอมบาสเดอร์ให้กับ Bangkok Bank CycleFest 2018 ในครั้งนี้ เราได้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อ เนื่องของวงการกีฬาจักรยานทั่วโ ลก ทั้งในยุโรปซึ่งได้รับความนิยมอ ย่างสูงจนมีการจัดตั้งสโมสรการปั่ นจักรยานข้ามพรมแดนและโดยเฉพาะใ นเอเชีย เราต้องสร้างความมั่นใจให้ได้ว่ า นักปั่นจักรยานทุกคนทั้งมือสมัค รเล่นและมืออาชีพ ควรมีความรู้เรื่องความปลอดภัยใ นการปั่นจักรยาน ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญ เมื่อกล่าวถึงสวัสดิภาพบนท้องถน น โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งยังสามา รถปรับปรุงได้ในหลายๆ ด้าน และจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจ ากหลายภาคส่วนและหลายหน่วยงานใน การยกระดับความปลอดภัยของการปั่ นจักรยานบนท้องถนน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นหนึ่ งในกิจกรรมสำคัญที่ช่วยสนับสนุน ให้ทุกคนมีความตื่นตัว และให้ความสำคัญกับการยกระดับคุ ณภาพชีวิตของผู้คน”

สำหรับงานในปีนี้ ยังมีนักแสดงอย่าง ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และหวานหวาน อรุณณภา พานิชจรูญ รับหน้าที่แอมบาสเดอร์ชาวไทย ซึ่งนอกเหนือจากการสนับสนุนให้ผู้ คนหันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจั กรยาน คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพและเซ เลบริตี้ทุกคนยังร่วมกันสนับสนุ นกิจกรรมการกุศลให้เป็นส่วนหนึ่ งของการจัดงานในปีนี้อีกด้วย

ร็อบบี้ เฮนช์แมน รองประธานอาวุโส ฝ่ายพันธมิตรกลยุทธ์ระหว่างประเ ทศ เอนเดฟเวอร์ กล่าวว่า "ด้วยการเริ่มต้นจัดงานครั้งแรก อย่างยิ่งใหญ่ในปี 2560 ถือเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามุ่งมั่นนำเสนองาน Bangkok Bank CycleFest ให้มีความยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นใน ปี 2561 ทั้งนี้การสนับสนุนจากธนาคารกรุ งเทพและผู้สนับสนุนทั้งหมดคือสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับความสำเ ร็จของงาน และเราขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การ สนับสนุนอย่างต่อเนื่องในปีนี้ โดยเราได้จัดเตรียมเส้นทางการปั่นที่ปลอดภัยและสวยงามแก่นักปั่น ทุกรุ่นและทุกวัยให้มาร่วมสนุกส นานกันอย่างเต็มที่"

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนร่ วมแข่งขันในรายการ Bangkok Bank CycleFest 2018 สามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.BangkokBankCycleFest.com พิเศษ! สำหรับผู้ลงทะเบียนและชำระค่าสมั ครด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิ ตบีเฟิสต์ธนาคารกรุงเทพ 700 สิทธิ์แรก รับส่วนลดพิเศษ 25% สำหรับบัตร Bangkok Bank Infinite หรือ Bangkok Bank Platinum Leader รับส่วนลด 20% สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพป ระเภทอื่นๆ และบัตรเดบิต Be1st นอกจากนี้ ผู้สมัครยังสามารถร่วมสมทบทุนบริ จาคแก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา เพิ่มเติมได้ตามกำลังศรัทธา

ลุ้นบินฟรี สู่งาน Tour De France 2019 !

ผู้สมัคร Bangkok Bank CycleFest 2018 ทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ ตั๋วเครื่องบินฟรีสำหรับ 2 ท่าน บินตรงสู่ปารีส พร้อมห้องพัก 4 คืน เพื่อไปร่วมชมกิจกรรม

งาน Bangkok Bank CycleFest สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ โดยมีพันธมิตรการจัดงานได้แก่ แอร์ไดกิ้น ยีเอส แบตเตอรี่ แอโรมีเดีย และได้รับการสนับสนุนจาก สยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเทล พัทยา สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) สยามสปอร์ตทีวี บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด(มหาชน) เอเชียไบค์ ชิมาโน และเวิลด์ ไบค์

ประเภทการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


07.00 น. CycleFest Master                        62 กิโลเมตร (4 รอบ)

10.30 น. CycleFest Open                         62 กิโลเมตร (4 รอบ)

14.00 น. CycleFest Classic                       46.5 กิโลเมตร (3 รอบ)
 
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

07.00 น. Pattaya Sprint                           31 กิโลเมตร (2 รอบ)

07.15 น. Off Road Challenge                    40 กิโลเมตร (2 รอบ)

10.30 น. “Charity” Fun Ride                      12 กิโลเมตร (2 รอบ)             

13.00 น. CycleFest Team Time Trial             46.5 กิโลเมตร (3 รอบ)

การลงทะเบียนสมัครแข่งขันและค่าสมัคร
เปิดรับสมัครรอบราคา Early bird แล้ววันนี้ จากนั้นจะเป็นการสมัครรอบราคาปก ติ ปิดรับสมัครวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครที่ www.BangkokBankCycleFest.com

เกี่ยวกับ ไอเอ็มจี
ไอเอ็มจี คือ ผู้นำระดับโลกด้านการจัดงานแข่ง ขันกีฬา อีเว้นท์ งานสื่อและแฟชั่น โดยดำเนินงานในมากกว่า 30 ประเทศ บริษัทยังเป็นผู้แทนและผู้จัดกา รของนักกีฬาและนายแบบนางแบบชื่ อก้องโลก รวมถึงเป็นผู้จัดเวทีการแสดงสดแ ละรายการความบันเทิงของแบรนด์ชื่ อดังมาแล้วมากมายเป็นประจำทุกปี ถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอิส ระและผู้สนับสนุนสื่อกีฬารายใหญ่ ที่สุดของโลก ไอเอ็มจียังมีความเชี่ยวชาญในด้ านการฝึกฝนกีฬา การพัฒนาลีกการแข่งขัน และการตลาด สื่อ และการจดทะเบียนของแบรนด์ องค์กรด้านกีฬา และสถาบันของมหาวิทยาลัย โดยในปี ค.ศ. 2004 ไอเอ็มจีถูกซื้อกิจการโดยดับเบิ ลยูเอ็มอี บริษัทผู้นำด้านธุรกิจบันเทิงรา ยใหญ่ของโลก

เกี่ยวกับ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพเป็นหนึ่งในธนาคาร พาณิชย์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2487 ปัจจุบันมีสินทรัพย์รวม 3,076,310 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560) ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้นำในภาคการ ธนาคารไทยสำหรับกลุ่มลูกค้าธุ รกิจขนาดใหญ่ กลุ่ม SME รวมถึงกลุ่มลูกค้าบุคคล มีฐานลูกค้าราว 17 ล้านบัญชี สาขาภายในประเทศกว่า 1,100 แห่ง สำนักธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้ าธุรกิจอีกกว่า 250 แห่ง ทั่วประเทศ และเครือข่ายสาขาในต่างประเทศ 32 แห่ง ครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก พร้อมมีช่องทางการให้บริการที่ค รอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ประกอบด้วย บริการเอทีเอ็มที่มีกว่า 10,000 จุด บริการธนาคารอัตโนมัติที่มีเครื่องรับฝากเงินสดกว่า 1,200 เครื่อง บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ และบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ด้วยบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงิ นสำหรับทุกช่วงวัยของลูกค้า

เกี่ยวกับ กลุ่มสนามกอล์ฟ สยามคันทรีคลับ
กลุ่มสนามกอล์ฟ สยามคันทรีคลับ บุกเบิกโดย ดร. ถาวร พรประภา เป็นสนามกอล์ฟเอกชนแห่งแรกของปร ะเทศไทย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ครบครัน พร้อมการบริการระดับมาตรฐานสากล และยังเป็นที่ยอมรับของนักกอล์ฟ ทั่วโลกจนได้รับเกียรติเป็นเจ้า ภาพจัดการแข่งขันระดับโลก
HONDA LPGA THAILAND ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 เป็นต้นมา ปัจจุบัน บริหารงานสนามกอล์ฟ 3 แห่ง ได้แก่

1. Siam Country Club Old Course โดดเด่นด้วยบรรยากาศกลางหุบเขาแ ละพันธุ์ไม้ใหญ่

2. Siam Country Club Plantation ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเ ห็นพัทยาในมุมที่กว้างไกลจนถึ งทะเล

3. Siam Country Club Waterside จุดเด่นคือมีทะเลสาบล้อมรอบเป็น พื้นที่ราบสวยงาม
   
« Last Edit: July 09, 2018, 10:33:12 PM by YAHOO »

YAHOO on July 09, 2018, 10:19:56 PM
ข้อมูลการแข่งขัน

คุณสมบัติในการแข่งขันและรุ่นในการแข่งขัน

1. รุ่นมาสเตอร์:
   นักปั่นที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป โดยจะแข่งทั้งหมด 4 รอบ
รอบละ 15.5กม.รวมระยะทางในการแข่งความเร็วทั้งหมด 62 กม.
2. รุ่นทั่วไป:       นักปั่นที่มีอายุ 18ปีขึ้นไปโดยจะแข่งทั้งหมด 4 รอบ
รอบละ15.5กม.รวมระยะทางในการแข่งความเร็วทั้งหมด 62 กม.
3. รุ่นคลาสสิค:    นักปั่นที่มีอายุ 18ปีขึ้นไปโดยจะแข่งทั้งหมด3 รอบ
รอบละ 15.5 กม.รวมระยะทางในการแข่งความเร็วทั้งหมด 46.5 กม.
4. รุ่นพัทยา สปรินท์:    นักปั่นที่มีอายุ16ปีขึ้นไปโดยจะแข่งทั้งหมด2 รอบ
รอบละ 15.5 กม. รวมระยะทางในการแข่งความเร็วทั้งหมด 31 กม.
5. รุ่นวิบาก:    นักปั่นที่มีอายุ 18ปีขึ้นไปโดยจะแข่งทั้งหมด2 รอบ
รอบละ 20 กม.รวมระยะทางในการแข่งความเร็วทั้งหมด 40 กม.
6. รุ่น Fun Ride:    นักปั่นที่มีอายุ 8ปีขึ้นไปโดยจะแข่งทั้งหมด2 รอบ
รอบละ 8 กม.รวมระยะทางในการแข่งความเร็วทั้งหมด 16 กม.
7. รุ่นจับเวลาแบบทีม:    สำหรับประเภททีมต้องมีนักปั่น 5 คน ต่อ 1 ทีมโดยจะแข่งทั้งหมด3 รอบ รอบละ 15.5 กม.รวมระยะทางในการแข่งความเร็วทั้งหมด 46.5 กม.การจับเวลาทีมจะคำนวณตามเวลาเมื่อผู้เข้าแข่งขันคนที่ 4 ของทีมเข้าถึงเส้นชัย

วันและเวลาในการแข่งขันแต่ละรุ่น

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

07.00น. CycleFest Master         62 กิโลเมตร (4 รอบ)
10.30น.CycleFest Open         62 กิโลเมตร (4 รอบ)
14.00น. CycleFestClassic         46.5 กิโลเมตร (3 รอบ)

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
07.00 น. Pattaya Sprint         31 กิโลเมตร (2 รอบ)
07.15น. Off Road Challenge         40กิโลเมตร (2 รอบ)
10.30น. “Charity” Fun Ride         12 กิโลเมตร (2 รอบ)            
13.00น. CycleFest Team Time Trial      46.5 กิโลเมตร (3 รอบ)

สิทธิประโยชน์ในการแข่งขัน

ชุดกิจกรรมการแข่งขันสำหรับนักปั่นจักรยานเป็นชุดกิจกรรมที่มีคุณค่าพิเศษสุดสำหรับกิจกรรมนี้ในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย:
•   กระเป๋ากันน้ำ
•   ชุดเสื้อนักปั่นจักรยานแบบพิเศษ
•   หมวกนักปั่น
•   Bib และชิปจับเวลา
•   แอพส์สำหรับเข้าดูระยะเวลาและข้อมูลการแข่งขัน
•   ภาพการแข่งขันเมื่อคุณวิ่งเข้าเส้นชัย (ฟรี)
•   เหรียญรางวัลเมื่อจบการแข่งขัน
•   คูปองอาหารและเครื่องดื่มเพื่อใช้ในวันแข่ง
•   คูปองเข้ารับบริการด้านจักรยาน (ส่วนลด 800 บาท)
•   ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลเมื่อจบการแข่งขัน
•   ประกันอุบัติเหตุพื้นฐานโดยกรุงเทพประกันภัย
•   ชุดกิจกรรมการแข่งขันสำหรับนักปั่นจักรยานรวมมูลค่ากว่า 2,000 บาท

การลงทะเบียนสมัครแข่งขันและค่าสมัคร
เปิดรับสมัครรอบราคาEarly bird แล้ววันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561 จากนั้นจะเป็นการสมัครรอบราคาปกติ ปิดรับสมัครวันที่ 21พฤศจิกายนพ.ศ. 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครที่ www.BangkokBankCycleFest.com

สถานที่
สยามคันทรีคลับพัทยา