happy on March 22, 2018, 07:57:52 PM
ทีเอ็มบีแต่งตั้งเอ็กซ์พีเรียนสนับสนุน
การวางระบบมาตรฐานรายงานการเงิน IFRS9 พร้อมกันทั่วโลก

ธนาคารและบริษัทมหาชนทั้งในไทยและทั่วโลกเร่งปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินรูปแบบใหม่
ซึ่งต้องลงทุนอย่างมหาศาลทั้งในด้านคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปกป้องผลกำไร

บรรยายภาพ: เอ็กซ์พีเรียน นำโดย เดฟ ดีมาน (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ลูกา ซุกโกลี (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายงานวิเคราะห์และปฏิบัติการข้อมูล พร้อมกับ ทีเอ็มบี นำโดย ยัน โดดิออน (ที่ 5 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์ และ เอเทลก้า ดาลลอน (ที่ 6 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหาร แบบจำลองและการวิเคราะห์ด้านสินเชื่อ ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีการแต่งตั้งเอ็กซ์พีเรียนเป็นผู้วางระบบมาตรฐานรายงานการเงิน IFRS9 จัดขึ้น ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ - ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง เอ็กซ์พีเรียน บริษัทผู้ให้บริการด้านข้อมูลระดับโลกในการสนับสนุนระบบการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน IFRS9 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันตามกำหนดการปฏิบัติพร้อมกันทั่วโลกในปี พ.ศ. 2561 และกำหนดปฏิบัติพร้อมกันสำหรับประเทศไทยในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล หรือ International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (The International Accounting Standards Board: IASB) เพื่ออุดช่องว่างซึ่งเชื่อกันว่ามีส่วนก่อให้เกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจในวิกฤติการเงินทั่วโลกเมื่อปี ค.ศ. 2008 สำหรับประเทศไทยจะต้องใช้มาตรฐานภายในประเทศแบบ TFRS 9 ที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากัน โดยจะบังคับใช้กับบริษัทและองค์กรมหาชนทุกแห่งในประเทศ มาตรฐานใหม่ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทและธนาคารต้องจำแนกและส่งข้อมูลคาดการณ์มูลค่าสูญเสียตลอดอายุสัญญา (Expected Credit Loss: ECL) ภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่บันทึกรายงาน ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญแก่องค์กรการเงินต่างๆ โดยเฉพาะธนาคาร

มร.เดฟ ดีมาน กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “มาตรฐาน IFRS9 นำมาซึ่งความท้าทายหลายเรื่องแก่บรรดาธนาคารต่าง ๆ และมีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อการสร้างผลกำไรขององค์กร โดยสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้บริโภคและธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องพบกับอัตราการจำนองที่สูงขึ้นและการปล่อยกู้ที่ลดลง เรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้สนับสนุนระบบการทำงานของทีเอ็มบี ในการพัฒนาแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของการใช้มาตรฐานใหม่ และช่วยให้ทีเอ็มบีสามารถมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค”

สำหรับการทำงานช่วง 6 เดือนแรก เอ็กซ์พีเรียนจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพให้ระบบ  Expected Credit Loss (ECL) models ตามมาตรฐาน IFRS9 ที่ทางธนาคารพัฒนาขึ้นให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ โดยเอ็กซ์พีเรียนจะสนับสนุนให้ทางธนาคารสามารถใช้งานระบบการคำนวณการด้อยค่า การวางรูปแบบ และสมมติฐานทางการเงิน ตามมาตรฐาน IFRS9 ได้อย่างละเอียดในรูปแบบของการทำงานอิสระ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากการสร้างแบบจำลองที่มีคุณภาพสูงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงการตั้งสำรองที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ความเชี่ยวชาญของเอ็กซ์พีเรียนจะช่วยให้ทางธนาคารสามารถหลีกเลี่ยงความผันผวนและการตั้งสำรอง (provisioning) สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป อันเกิดจากจุดอ่อนของแบบจำลองและสมมติฐานที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของธนาคารและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายDev Dhiman MD, South East Asia of Experian                Jan Dodion, EVP, Head of Credit Risk Intelligence of TMB
“ในฐานะธนาคารชั้นนำของเมืองไทยซึ่งได้มีการกำหนดแผนกลยุทธ์การวิเคราะห์ขั้นสูง การยกระดับประสิทธิภาพแผนการวิเคราะห์ของเราให้ดีที่สุดถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าเชิงธุรกิจของเราได้ ช่วยให้พวกเขาได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมธนาคารกับทีเอ็มบีมากยิ่งขึ้น” มร.ยัน โดดิออน หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์ ทีเอ็มบี กล่าว “ชื่อเสียงความสำเร็จที่ผ่านมาของเอ็กซ์พีเรียนในออกแบบระบบการทำงานระดับสากลให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละภูมิภาค สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ และยังให้คำแนะนำการทำงานที่ปฏิบัติได้จริง เพื่อการสร้างแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังทำให้เราสามารถรักษาระดับการตั้งสำรอง (provisioning) ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยที่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎระเบียบ”

ขอบเขตการทำงานของเอ็กซ์พีเรียนครอบคลุมการสนับสนุนให้ธนาคารสามารถใช้งานแบบจำลอง IFRS9 ECL สำหรับพอร์ตสินเชื่อรายย่อย (Retail) และพอร์ตสินเชื่ออื่นๆ (Non-Retail) ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนการทำงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในทุกแง่มุมของแบบจำลองเหล่านี้ เอ็กซ์พีเรียนจะใช้ทีมนักวิเคราะห์จากศูนย์ Analytics Centre of Excellence ซึ่งเพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลที่ดีเยี่ยม ซึ่งจำเป็นสำหรับการสนับสนุนการทำงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน IFRS9 ผสานกับองค์ความรู้การปฏบัติงานของภูมิภาคนี้ในเชิงลึก


###

เกี่ยวกับทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย เป็นธนาคารชั้นนำในประเทศไทยซึ่งดำเนินงานตามปรัชญา “เปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น…Make THE Difference” เพื่อให้ผู้ถือผลประโยชน์ทุกรายได้รับประโยชน์มากกว่าและมีความสุขกับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของธนาคารซึ่งนำเสนอผ่านทุกช่องทางการบริการได้แก่ กลุ่มบัญชีเพื่อใช้ (Transactional deposits) และกลุ่มบัญชีเพื่อออม (Saving deposits) โซลูชั่นทางการเงินเพื่อซัพพลายเชนธุรกิจ บริการการธนาคารสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี กองทุนรวม รวมถึงประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

เกี่ยวกับ เอ็กซ์พีเรียน

เอ็กซ์พีเรียน คือบริษัทผู้ให้บริการข้อมูลชั้นนำระดับโลก เราช่วยสนับสนุนผู้บริโภคและลูกค้าของเราในการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมั่นใจในช่วงเวลาสำคัญต่าง ๆ ของชีวิต นับตั้งแต่การซื้อบ้านหรือรถยนต์ ไปจนถึงการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา และการสร้างธุรกิจผ่านการติดต่อกับลูกค้ารายใหม่ เราให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลในการควบคุมด้านการเงินและการประเมินบริการทางการเงิน ช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นและเติบโตอย่างมั่นคง ผู้ปล่อยสินเชื่อจะสามารถปล่อยเงินกู้ได้อย่างมีความรับผิดชอบ และองค์กรต่าง ๆ สามารถป้องกันการฉ้อโกงและอาชญากรรมอัตลักษณ์บุคคลได้

บริษัทมีพนักงานมากกว่า 16,000 คน ปฏิบัติงานใน 37 ประเทศทั่วโลก ทุกวันเราลงทุนทั้งกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ บุคลากรที่มีความสามารถ และนวัตกรรม เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถใช้ทุกโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กรุงลอนดอนและใช้ดัชนีหลักทรัพย์ FTSE 100

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.experian.co.th หรือติดตามข่าวสารล่าสุดของกลุ่มบริษัทได้ที่ global news blog 
« Last Edit: March 23, 2018, 08:23:36 PM by happy »