happy on October 05, 2017, 05:33:21 PM
EEC เปิดค่าย EEC Family Camp ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง

                     เมื่อเร็วๆนี้ (2 ตุลาคม 2560) ผู้บริหาร พร้อมคณะทำงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economics Corridor (EEC) จัดงานแถลงข่าวโครงการ EEC Family Camp ณ โรงแรมเซ็นต์จูรี พาร์ค กรุงเทพฯ  ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ เตรียมความพร้อมครอบครัวรุ่นใหม่เข้าสู่ EEC โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ดร.เพ็ชร ชินบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC), คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, คุณเอ็ม อภินันท์ ประเสริฐกุล ดารานักแสดงและครอบครัวนักอ่าน และคุณสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร mother&care


                     ดร.เพ็ชร ชินบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กล่าวว่า EEC Family Camp มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง อบอุ่น และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน การมีพื้นฐานครอบครัวที่เข้มแข็งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างถาวรมั่นคง

                     ดร.เพ็ชร กล่าวต่อว่า โครงการมุ่งหวังให้ครอบครัวมีโอกาสใช้เวลาในการทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในแง่มุมที่อาจจะยังไม่เคยสัมผัส พร้อมกับโอกาสในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อเติมเต็มความทรงจำและทำให้เวลาที่มีร่วมกันเป็นช่วงเวลาพิเศษที่จะก่อให้เกิดความรักความผูกพันอันแน่นแฟ้น และการเปิดโลกการเรียนรู้ของเด็กสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอันเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งอนาคตของประเทศไทย

                     โครงการ EEC Family Camp จะจัดขึ้นในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 โดยเลือกจากครอบครัวที่มีลูกวัย 4-9 ปี จากทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12 จำนวน 20 ครอบครัว เดินทางทัศนศึกษาเข้าค่ายในพื้นที่ EEC คือจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยเลือกสถานที่ที่เป็นจุดเด่นของพื้นที่ EEC ที่มีความน่าสนใจ และเหมาะสำหรับกระบวนการเรียนรู้ของครอบครัว รวมทั้งเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นกระชับความสัมพันธ์ ความสามัคคี และทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ครอบครัวควบคู่ไปด้วย จุดเด่นของกิจกรรมในครั้งนี้ คือ เป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันทั้งครอบครัว เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ EEC, ส่งเสริมความสามัคคี การทำงานเป็นทีม, มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์, เน้นทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา, ส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู้
                     ลักษณะของกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

      •   กิจกรรมละลายพฤติกรรม : กิจกรรมกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน เน้นกิจกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม เพื่อเสริมสร้าง EQ และกระบวนการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมของเด็ก

      •   เรียนรู้ร่วมกัน : เดินเยี่ยมชมสถานที่ พร้อมให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เน้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ พูดคุยซักถาม พร้อมให้เด็กมีส่วนร่วมด้วย

      •   สรุปกิจกรรม : ทุกครอบครัวสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ความประทับใจ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ EEC จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ รวมถึงประโยชน์ และสิ่งที่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป


                     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมเป้าหมายของ EEC ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และรากฐานทางเศรษฐกิจที่ทันสมัย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว ซึ่งถือเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคม การมีพื้นฐานครอบครัวที่เข้มแข็งจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างถาวรมั่นคง

« Last Edit: October 05, 2017, 05:35:13 PM by happy »