happy on October 05, 2017, 05:41:45 PM
EEC เปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยโชว์ศักยภาพ “เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ EEC”
EEC Video Contest : OPEN the WORLD, OPEN to EEC

                      เมื่อเร็วๆนี้ (27 กันยายน 2560) ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะทำงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดคลิปวีดีโอ “เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ EEC” ณ อุทยาน การเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 กรุงเทพฯ


                      EEC เป็นพื้นที่นำร่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนที่รองรับด้วยความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการเป็นพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่ง การพัฒนาของ EEC ที่กำลังขับเคลื่อนไปสู่อนาคต จะกลายเป็นมหานครแห่งโอกาสของคนไทย ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่จะมีโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                      EEC ตระหนักว่า เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติ เป็นความหวังและอนาคตที่จะกลายเป็นผู้ผลักดันให้สังคมและประเทศชาติก้าวไปข้างหน้า การปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่รู้จัก และมีความเข้าใจในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economics Corridor (EEC) พร้อมทั้งสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความเข้าใจนี้ไปยังกลุ่มคนในวัยเดียวกัน และประชาชนทั่วไปให้เข้าใจโครงข่ายแห่งอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นใน EEC และในประเทศไทย
                      โครงการประกวดคลิปวีดีโอ “เปิดโลกกว้าง เปิดประตูสู่ EEC” จึงมุ่งหวังให้เยาวชนจากในพื้นที่ และทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันการมุ่งสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์ที่กำลังจะเกิดขึ้น และจะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป

                      ในโอกาสนี้ EEC จึงขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ “เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ EEC”  “EEC Video Contest : OPEN the WORLD, OPEN to EEC” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร รวมทั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ผลงาน จะได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเทคนิคการถ่ายวีดีโอกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และประเภทสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ ผลงานที่ส่งประกวดเนื้อหาเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ EEC ความยาวไม่เกิน 5 นาที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eeco.or.th และ www.gmlive.com หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 085-930-0404