Facebook on September 06, 2017, 03:20:13 PM
The Knowledge vol.6 นิตยสาร OKMD เพิ่มพูนความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา          ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2560
          สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มาแล้วนะครับ
          ฉบับนี้ อัดแน่นด้วยเนื้อสาระ ที่น่าสนใจ รวบรวมมาให้ มากมายเช่นเคย อาทิ Education Platform for Thailand 4.0
ปัจจุบันคำว่า ธุรกิจแพลตฟอร์ม (Platform Business) เข้ามาปฏิวัติรูปแบบการดำเนินธุรกิจในหลายวงการ เช่น Uber Grab Amazon Alibaba Airbnb ทำให้ผู้ผลิตและผู้ซื้อ หรือผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ สามารถทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์และเกิดมูลค่าทางธุรกิจให้ทั้ง 2 ฝ่าย
          แล้วในแวดวงการศึกษามีการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือไม่ และอย่างไร อ่านเพิ่มเติมในคอลัมน์ Word Power นิตยสาร The Knowledge by okmd ฉบับที่ 6 "Education Platform" แจกฟรี ณ ห้องสมุดและร้านกาแฟชั้นนำ หรืออ่านออนไลน์ที่ www.okmd.or.th/knowledge/okmd-magazine