Facebook on July 18, 2017, 09:49:31 PM
The Knowledge vol.5 นิตยสาร OKMD เพิ่มพูนความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ฉบับที่ 5 มิถุยายน-กรกฎาคม 2560



          สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มาแล้วนะครับ ฉบับนี้ อัดแน่นด้วยเนื้อสาระ ที่น่าสนใจ รวบรวมมาให้ มากมายเช่นเคย อาทิ
          - Knowledge Tourism ท่องเที่ยวเชิงความรู้
          - ท่องเที่ยวไทย...พัฒนาอย่างไรให้ยั่งยืน?
          - นักท่องเที่ยว 4.0 เท่าทันข้อมูล เข้าถึงเทคโนโลยี
          - The Backpacking Millionaire
          - ต่อยอดการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
          - "ของฝาก-ของที่ระลึก" การท่องเที่ยวกินได้
          - "เที่ยวไปเรียนรู้ไป" ใน 5 เมืองน่าเรียนรู้รอบโลก
          - ต้นแบบเมืองเศรษฐกิจฐานความรู้

          แจกฟรี ณ ห้องสมุดและร้านกาแฟชั้นนำ หรือคลิกที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ http://www.okmd.or.th/knowledge/okmd-magazine