Facebook on April 08, 2017, 01:53:44 PM
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จัดพิมพ์ชุดหนังสืออริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน 14 เล่ม          สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีจัดพิมพ์ ชุดหนังสืออริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน หนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอน ประวัติและปฏิปทาของพระอริยสงฆ์สายพระป่ากรรมฐาน เปรียบเสมือนความสว่างที่คอยขจัดความมืดให้หลุดพ้นไปจากจิตใจ ทำให้เกิดสติ มีปัญญา รู้จักแก้ปัญหา ซึ่งคนเราละเลยการปฏิบัติดี ขาดธรรมะ เป็นความบกพร่องต่อศีลธรรม หนังสือชุดนี้จุดประกายแสงแห่งธรรมให้คิด พูด ทำ อย่างมีสติ 1 ชุด มี 14 เล่ม พร้อมกล่องสวยงาม ได้แก่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม หลวงปู่โชติ คุณสัมปันโน หลวงปู่ใหญ่จันทร์ สิริจนฺโท หลวงปู่เสาร์ กนัตสีโล หลวงปู่แหวน สุจิณโณหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ และหลวงปู่สิม พุทธาจาโร

          ชุดหนังสืออริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน เรียบเรียงโดย ดร.ปฐม นิคมานนท์ ต้นตำรับผู้เรียบเรียงหนังสือสายพระป่ากรรมฐาน ชุดหนังสืออริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน วางจำหน่ายภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ที่บูธสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี D15 แพลนนารี่ฮอลล์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง วันที่ 9 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และที่ร้านนายอินทร์ ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์ บีทูเอส และร้านหนังสือ ชั้นนำทั่วประเทศ สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 685 2255 หรือ www.dmgbooks.com