Facebook on March 31, 2017, 08:39:07 AM
มธ. จับมือ ธ.กรุงเทพ เปิดตัวหนังสือ “30 ปี ข้างคลองคันนายาว โดยเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ย้อนไทม์ไลน์ประเทศไทยสอนเยาวชนผ่านกวีนิพนธ์แห่งประวัติศาสตร์

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ กวีรางวัลซีไรต์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวคอลเลคชั่นหนังสือชุด "30 ปี ข้างคลองคันนายาว" หนังสือกวีนิพนธ์ที่รวบรวมบทกวีสะท้อนสังคมไทยในแต่ละห้วงเวลา กวีตีแผ่ปัญหาสังคม กวีข้อคิดเตือนใจ กวีประวัติศาสตร์ และอีกหลากหลายแนวสะท้อนเหลี่ยมมุมของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดแห่งผู้คนในสังคมไว้อย่างมีชีวิตชีวาที่จะพาผู้อ่านไปย้อนรอยอดีตในช่วงเวลา 30 ปี ที่น่าจดจำ ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 – 2552 รวบรวมไว้ในหนังสือชุด 6 เล่ม โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้คนรุ่นหลังได้อ่านและเรียนรู้ความหมาย ความงดงาม คุณค่าของภาษาไทยผ่านงานกวีนิพนธ์ ทั้งนี้ หนังสือชุด "30 ปี ข้างคลองคันนายาว" จะมีจำหน่ายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2560 บูธสำนักพิมพ์เกี้ยว-เกล้า พิมพการ (F02) โซนแพลนนารี่ฮอลล์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมพบกับกวีเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ มาร่วมแจกลายเซ็นแก่ผู้ซื้อหนังสือทุกคนเฉพาะในงานนี้เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2613 3777 หรือhttp://www.relations.tu.ac.th

          ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการจัดทำหนังสือชุด "30 ปีข้างคลองคันนายาว"โดยคัดสรรบทกวีในรอบ 30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 - 2552 ของอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ รวมเป็นหนังสือชุด 6 เล่ม โดยมุ่งหวังส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นหลังได้อ่านและเรียนรู้การประพันธ์บทร้อยกรอง ความหมาย ความงดงาม คุณค่าของภาษาไทยผ่านงานกวีนิพนธ์สะท้อนมุมมอง เรื่องราว สังคมไทยในทุกยุคทุกสมัย กวีตีแผ่ปัญหาสังคม กวีที่ให้ข้อคิดเตือนใจ สะท้อนภาพและวิพากษ์วิจารณ์วิถีชีวิตของผู้คน ชุมชน สังคมไทย และอีกหลากหลายแนวที่จะพาผู้อ่านไปย้อนรอยอดีตประวัติศาสตร์ไทยผ่านงานกวีนิพนธ์จากหนังสือชุดนี้ นับเป็นหนังสือทรงคุณค่าและเป็นมรดกภาษาไทยส่งต่อถึงคนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี โดยงานกวีชุดนี้นอกจากอรรถรสที่ได้รับทั้งจากกระบวนวรรณศิลป์และเรื่องราวโดยเฉพาะแล้ว ยังเป็นบันทึกแห่งยุคสมัยของสังคมไทยในแต่ละช่วงสิบปีที่ผ่านมารวมสามทศวรรษ และที่สำคัญคือ การได้มองประวัติศาสตร์ผ่านงานกวีนิพนธ์ที่สะท้อนเหลี่ยมมุมของอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในสังคมไว้อย่างมีชีวิตชีวา

          โดยรายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว มธ.จะนำเงินไปสมทบทุนเพื่อสาธารณกุศล ได้แก่ 1.กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นกองทุนสนับสนุนทุนเรียนหนังสือแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ขัดสนแต่เรียนดี มีจิตสาธารณะ 2.มูลนิธิบัณฑิตอาสา ทำงานพัฒนาด้านต่างๆ อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารในชนบทที่ห่างไกลตามปณิธาน ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ3.มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ส่งเสริมการทำงานวิชาการด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และส่งเสริมกิจกรรมศิลปกรรมแก่เด็กและเยาวชน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกันซื้อหนังสือชุดดังกล่าวเพื่อตัวเอง หรือมอบให้แก่คนที่ท่านรัก หรือมอบแด่ห้องสมุดโรงเรียนห่างไกลทุรกันดารเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านงานกวี

          ด้าน อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า "30 ปีข้างคลองคันนายาว" เป็นกวีนิพนธ์ที่แต่งติดต่อตีพิมพ์เป็นประจำทุกสัปดาห์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มตีพิมพ์ในนิตยสารชีวิตต้องสู้ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันอาทิตย์ เป็นผลงานกวีนิพนธ์ในรูปแบบโครง ฉันท์ กาพย์ กลอน และมีฉันทลักษณ์พื้นบ้านผสมผสาน เป็นหนังสือบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองที่เป็นความรู้สึกและเรื่องสำคัญของสังคมไทย ซึ่งมีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม วาระโอกาสพิเศษต่างๆ ที่นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คน ชุมชน สภาพสังคมไทย ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความรัก จิตวิญญาณ การก่อการร้าย สันติภาพ เสรีภาพ อุดมคติ การเมือง การศึกษา ธรรมะศาสนาพุทธ-คริสต์-อิสลาม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญ เทศกาลวันสำคัญในรอบปี การเชิดชูบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม กวีนิราศต่างประเทศ หลากหลายเรื่องราวมากมายรวมกว่า 1,200 เรื่อง ที่จะพาผู้อ่านไปย้อนรอยอดีตในช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา โดยหนังสือชุด 30 ปี ข้างคลองคันนายาว ประกอบด้วย 6 เล่ม ซึ่งแต่ละเล่มจะมีความแตกต่างกันไปตามเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆ อย่างไรก็ดี หนังสือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งครูสอนภาษาไทยสามารถนำตัวอย่างกาพย์กลอนมาเป็นแบบเรียนเพื่อฝึกหัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะการประพันธ์บทร้อยกรอง

          ด้าน นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมายาวนาน โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งด้านการศึกษา กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ โครงการพัฒนาสังคม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การสนับสนุนทางการกีฬา และการส่งเสริมด้านวรรณกรรมไทยที่มีจุดมุ่งหมายสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน โดยล่าสุดธนาคารกรุงเทพ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการจัดทำหนังสือชุด "30 ปี ข้างคลองคันนายาว" โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์หนังสือดีมีคุณภาพที่ผู้เขียนอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้บรรจงเขียนบทกวีมาเรียบเรียงเป็นเล่มกวีนิพนธ์สะท้อนสังคมและประวัติศาสตร์ไทยในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้เรื่องราวบันทึกความทรงจำในรูปแบบกวีนิพนธ์เล่มนี้ได้อย่างครบรสตั้งแต่บทแรก นับว่าเป็นหนังสือทรงคุณค่าแห่งปีที่คนไทยทุกคนควรเป็นเจ้าของ

          ล่าสุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชุด "30 ปี ข้างคลองคันนายาว" ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ
« Last Edit: March 31, 2017, 08:43:13 AM by Facebook »