Facebook on January 18, 2017, 08:52:56 AM
หนังสือใหม่: แสนดีชอบเรียนศิลปะ          ศิลปะ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้ ถือเป็นวิชาที่เชื่อมโยงพัฒนาการของอวัยวะหลายส่วน ประสาทสัมผัสทั้งห้า ควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนสติปัญญาและการฝึกฝนจินตนาการพร้อมความคิดสร้างสรรค์ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาทางอารมณ์ จิตใจ พฤติกรรม และความคิดเชิงบวกของเด็กๆ ได้ เพื่อให้เด็กๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

          สำนักพิมพ์ทองเกษม ขอนำเสนอหนังสือนิทาน ชุด รักเรียนกันเถอะ เรื่อง "แสนดีชอบเรียนศิลปะ" ที่จะช่วยให้เด็กๆ ทุกคนรักในวิชาศิลปะแสนสนุก ในรูปแบบของหนังสือนิทานภาพ 3 ภาษา ครอบคลุมทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ให้เด็กๆ ได้ สนุกสนาน เพลิดเพลิน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางภาษา ด้วยภาพประกอบสีสันสดใสสวยงามและคำศัพท์น่ารู้ท้ายเล่ม ใน 1 ชุดมี 5 เล่ม

          นิทานเล่มนี้จะช่วยปลูกฝังให้เด็กๆ มีพัฒนาการของสมองซีกขวาอย่างเหมาะสมและรักการเรียนรู้ในวิชาศิลปะไปกับแสนดี ด้วยการสอนให้เด็กๆ รู้จักใช้จินตนาการและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านกิจกรรมง่ายๆ อย่างการตัด ปะ ฉีก พับกระดาษ วาดรูป ระบายสี ปั้นดินน้ำมัน ปั้นแป้ง พิมพ์ภาพ และทำงานประดิษฐ์จากวัสดุง่ายๆ ที่หาได้รอบตัว ที่จะช่วยพัฒนาสมอง ฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง สัมพันธ์กับการใช้ตา และสร้างความเพลิดเพลินบันเทิงใจไปพร้อมๆ กับการเพิ่มพูนศักยภาพทางการเรียนรู้ที่สมวัย