happy on January 08, 2017, 09:12:45 PM
สแกนเนีย สยาม ส่งมอบรถหัวลากเพิ่ม 6 คัน แก่ เหว่ยป๋อ อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต
หลังประทับใจในประสิทธิภาพและช่วยสร้างผลกำไรให้ธุรกิจ


                  นายสุรัช พร้อมรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายขายรถบรรทุก บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด เป็นตัวแทนในการส่งมอบรถหัวลาก สแกนเนีย รุ่น P 410 LA6x2MSZ เพิ่มเติมจำนวน 6 คัน จากที่ส่งมอบแล้ว 15 คัน แก่ บริษัท เหว่ยป๋อ อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต จำกัด โดยมี นาย นฤพล กันยาปรีดากุล ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดซ่อม นาวสาวนฤมล กันยาปรีดากุล ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนาย ฉวี่ ยุ้ย ผู้จัดการดูแลฝ่ายการตลาด (ขนส่ง)  เป็นตัวแทนในการรับมอบ ซึ่งการส่งมอบรถเพิ่มเติมครั้งนี้เกิดจากความประทับใจในประสิทธิภาพรถหัวลาก สแกนเนีย ที่สามารถวิ่งขนส่งสินค้าระยะทางยาวจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างต่อเนื่องช่วยสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทได้เพิ่มขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้Scania Siam delivers 6 additional Scania Tractors to Wei Bo International Transport
after being impressed by its performance and helping the company to generate business profit


                   Recently, Mr. Surach Promrungrueng, Truck Sale Manager of Scania Siam Co., Ltd. delivered 6 Scania Tractors Series P 410 LA6x2MSZ to Wei Bo International Transport Co., Ltd. in addition to the prior delivery of 15 tractors as Mr. Nareupol Kanyapreedakul, Procurement and Repair Manager, Ms. Nareumol Kanyapreedakul, Financial Manager, and Mr. Shavee Yui, Marketing Manager in Transportation were represented their company to accept these 6 Scania tractors. The reason to order more Scania tractors was because the company was so impressed in Scania tractor's performance that could continually transport the products in the long distance from Thailand to the Republic of China and generate more profit to the company.