happy on December 22, 2016, 07:01:26 PM
เอสจีเอส ส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษา
สู่ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม สานฝัน ปันรัก เพื่อเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ สนับสนุนทุนในการสร้างอาคารศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ประจำอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้มีความยั่งยืนในการเสริมต่อการเรียนรู้


นายจิโรจ ณ นคร

                    นายจิโรจ ณ นคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนบ้านหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปกติแล้วยังรองรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ รวมถึงเด็กพิการเฉพาะทางทั้งอำเภอน้ำหนาว จำนวนกว่า 40 คน ปัจจุบันมีเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 30 คน, ออทิสติค 3 คน, ดาวน์ซินโดรม 1 คน, เด็กพิการติดเตียง 4 คน, บกพร่องทางการมองเห็น 1 คน และบกพร่องทางการได้ยิน 1 คน ซึ่งสำหรับเด็กในกลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนพอที่จะจัดให้เรียนแบบคู่ขนานร่วมกับเด็กปกติได้ แต่ในเด็กพิการเฉพาะทางที่เหลือ ซึ่งต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ จะมีอุปสรรคมากเนื่องจากต้องได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องและต้องใช้สถานที่ รวมถึงเครื่องมือเฉพาะ ซึ่งโดยปกติเด็กจะต้องลงไปรับการรักษาที่ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์หรือโรงพยาบาลหล่มสัก ซึ่งมีระยะทางไกลและค่อนข้างลำบากเนื่องจากพื้นที่เกือบทั้งหมดของอำเภอน้ำหนาวเป็นภูเขา

                    “โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ ของอำเภอน้ำหนาว ได้เริ่มทำมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ขาดเงินทุน โครงการจึงได้หยุดไปนาน ดังนั้นบริษัทจึงได้เข้ามาสานต่อโดยเฉพาะตึกนี้ใช้สำหรับเด็กพิการทางสมอง, ออทิสติค, เด็กดาวน์ซินโดรม รวมถึงเด็กพิการซ้ำซ้อน ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการช่วยเหลือชุมชน เพื่อให้มีความยั่งยืนในการเสริมต่อการเรียนรู้ ประกอบทั้งในช่วงนี้เป็นการสานต่อปณิธานในความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับนักเรียน ทั้งนักเรียนที่ปกติและนักเรียนผู้มีความพิการ หรือบกพร่องทางสมอง โครงการนี้จะทำให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือเด็กที่บกพร่อง ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เด็กก็จะได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับเด็กปกติได้ พ่อแม่ญาติพี่น้องจะได้มีความสุขขึ้น อีกทั้งส่งเสริมจิตใจพนักงานให้มีความเสียสละ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม”


นางลักษณา พรหมพล

                    นางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักด่านและผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า “ทางศูนย์ฯได้เริ่มดำเนินการมาในส่วนของเด็กบกพร่องในการเรียนรู้ แต่ต่อมาพบว่าเด็กอีกส่วนหนึ่งที่ถูกทอดทิ้งคือเด็กพิการ หลายคนมองว่าไม่ใช่ภาระหน้าที่ของโรงเรียนปกติที่จะต้องดูแลคนพิการ ด้วยระยะทางที่ไกล บวกกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กส่วนใหญ่มีฐานะยากจนทำให้เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีพัฒนาการช้าหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อย่างที่ควรจะเป็น ทำให้คณะครูและแพทย์ในพื้นที่มีความต้องการที่จะจัดสร้าง ศูนย์การจัดการการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ด้วยงบประมาณจึงไม่สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จได้”

                    “ไม่อยากให้มองว่าเด็กพิการน่าสงสาร, เด็กพิการต้องได้รับการบริจาค แต่ต้องการให้มองว่าสิ่งที่เด็กพิการควรได้รับมากที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคม เรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองเมื่อไม่มีผู้ปกครองอยู่ เมื่อบริษัทเอสจีเอส ได้กรุณามาสร้างอาคารให้ ทำให้สามารถดูแลเด็กพิการ สามารถแยกห้องเด็กออทิสติค, เด็กบกพร่องทางสติปัญญา, เด็กดาวน์ซินโดรมและเด็กพิการติดเตียงที่จะต้องมีการฟื้นฟูด้านกล้ามเนื้อ สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารได้อย่างมาก สามารถใช้เป็นที่ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองทำให้ผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กพิการในระหว่างที่ไม่ได้มาศูนย์ได้

                    “ขอขอบคุณบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดและพนักงานทุกๆ ท่านที่มีจิตสาธารณะที่เข้ามาช่วยเหลือเด็กพิการ เห็นเด็กพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ใช่ภาระสังคม เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือ ได้รับการดูแล ได้รับความเห็นใจจากสังคม และทางศูนย์ได้พยายามทำให้เด็กพิการและผู้ปกครองเข้มแข็งสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองและอยู่ในสังคมได้” คำพูดทิ้งท้ายของนางลักษณา

                    โครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งของบริษัทเอสจีเอสที่มีเป้าหมายส่งเสริมจิตใจพนักงานให้มีความเสียสละ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ซึ่งกิจกรรมปีหน้าบริษัทจะดำเนินการต่อยอดโครงการเก่าที่ทำอยู่ เช่นโครงการที่ท่าสองยาง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้ของนักเรียนของสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งเอสจีเอสเข้าไปสร้างโซล่าเซลล์, สร้างอาคารเรียนเท่าที่บริษัทจะสามารถดำเนินการได้

« Last Edit: December 22, 2016, 07:03:31 PM by happy »