Facebook on November 09, 2016, 10:18:26 PM
เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่เรียนรู้คำพ่อสอน ผ่านสมุดนิทานและการ์ตูนแอนิเมชั่น ชุด “ตามคำพ่อ”

          เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยการจัดทำสมุดนิทานและการ์ตูนแอนิเมชั่น ชุด "ตามคำพ่อ" โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในวาระต่างๆ มาเป็นแนวทางในการจัดทำเนื้อหานิทาน สำหรับเด็กอายุ ๔-๖ ปี และอายุ ๗-๙ ปี เพื่อปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์อย่างเข้าใจและร่วมกันสานต่อสิ่งที่พ่อทำไว้ให้ยังคงอยู่ตลอดไป

          นิทานชุดตามคำพ่อ จัดทำขึ้นทั้งหมด ๗ เรื่อง โดยการสร้างสรรค์เนื้อหาจากปลายปากกาของ ดาว นภพรรณ รักษิตานนท์ หรือที่รู้จักกันในนาม รักษิตา และวาดภาพประกอบโดย ภัทรีดา ประสานทอง นักวาดภาพประกอบชื่อดัง ซึ่งเครือข่ายฯ จะเผยแพร่นิทานเดือนละ ๑ เรื่อง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ อีกทั้ง ยังจัดทำดินสอสีนิทานตามคำพ่อ เพื่อมอบพร้อมกับสมุดนิทานให้แก่มูลนิธิและโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเด็กรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเรียนรู้ ซึ่งเด็กดังกล่าวไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ นอกจากนี้ ยังได้นำเนื้อหาจากสมุดนิทานแต่ละเล่มไปจัดทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น ๒ มิติ ความยาว ๓ นาที เพื่อเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ในช่วงทุกวันที่ ๑๐ ของแต่ละเดือนอีกด้วย

          สำหรับนิทานเรื่องแรกที่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้ คือ เรื่อง "นิทานใต้ใบบัว" ได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสที่นำเสนอเรื่องการสร้างความเข้มแข็งในจิตใจที่ต้องฝึกฝนตั้งแต่เด็ก โดยถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูน ลูกเป็ด ลูกกบ ลูกเขียด และเพื่อนสัตว์ตัวเล็กๆ ที่ต้องเรียนรู้ต่อสู้กับปัญหา ฝึกจิตให้เข้มแข็งเพื่อพัฒนาตนเองให้เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ไปได้ นอกจากเด็กๆ จะได้สนุกกับการอ่านด้วยตัวเองแล้ว ยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการระบายสี ตัด แปะ พับ ประดิษฐ์ผลงานศิลปะที่สอดแทรกอยู่ในนิทานแต่ละเล่มได้ตามจิตนาการอีกด้วย

          ทั้งนี้ เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ได้เปิดโอกาสให้มูลนิธิและโรงพยาบาลที่มีความต้องการสมุดนิทานตามคำพ่อ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางแฟนเพจ สานต่อที่พ่อทำ และสำหรับผู้ปกครองที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสมุดนิทานได้ทางแฟนเพจ สานต่อที่พ่อทำ www.facebook.com/fulfillingfatherslegacy เช่นกัน