sianbun on November 26, 2009, 09:13:20 AM
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ คนไทยหัวใจภักดี "แจกหนังสือความรักของพ่อ"ศิลปิน AF นัท ลูกโป่ง อิ๋งอิ๋ง ปุยฝ้าย ร่วมกิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจภักดี แจก “หนังสือความรักของพ่อ” เพื่อเผยแพร่พระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมชมนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ “9 บริบทแห่งรักของพ่อ” ในระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน