MSN on September 16, 2016, 08:43:29 AM
ใช้รถใช้ถนน

นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบหมวกกันน็อคเด็ก จำนวน 400 ใบ แก่นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เพื่อส่งต่อให้กับ 6 โรงเรียนในสังกัด คือ โรงเรียนคลองทรงกระเทียม โรงเรียนเพชรถนอม โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า โรงเรียนวัดลาดพร้าว โรงเรียนเทพวิทยา และโรงเรียนลอยเสาอนุสรณ์ ตามโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย”โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมวินาศภัยไทย โดยมีนายพีระยศ เหมะสิขัณฑกะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สำนักงานคปภ. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว./
« Last Edit: September 16, 2016, 10:02:15 PM by MSN »