MSN on September 08, 2016, 10:18:43 PM
แม็คโคร เข้าร่วมโครงการ “ร้านมอก.” สนับสนุนสินค้าคุณภาพ ใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ประกอบการในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
 

 
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ และ นางวสนี ปุญญทลังค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็น ตัวจริง ค้าส่ง ที่ใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยการเข้าร่วมโครงการ “ร้านมอก.” จัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “มอก.” ในทุกสาขาของแม็คโคร  โดยมีสินค้ากว่า 500 รายการ ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าภายใต้ตรา AROและ PROTECH ของแม็คโคร เพื่อให้กลุ่มลูกค้าสมาชิกมั่นใจได้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร และป้ายสัญลักษณ์ “ร้านมอก.” ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อเร็ว ๆนี้