pooklook on June 08, 2016, 08:48:59 AM
นุ้ยไปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นะคะ ผีเสื้อเยอะมาก

จุดดูผีเสื้อจะเริ่มตั้งแต่บ้านกร่างแคมป์เป็นต้นไปนะคะ เราจะผ่าน 3 ลำธาร ผีเสื้อเยอะทั้ง 3 ลำธารเลย

และจะพบเห็นผีเสื้อบินตลอดทางด้วยผีเสื้อที่นี่ค่อนข้างเชื่องนะคะ เลยทำให้โดนรถเหยียบตายซะเยอะเชียว« Last Edit: June 08, 2016, 08:54:09 AM by pooklook »

« Last Edit: June 08, 2016, 09:02:09 AM by pooklook »