Facebook on April 11, 2016, 02:11:16 PM
ภาพข่าว: เปิดตัวหนังสือนิทาน 5 อี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44           นิทาน 5 อี สำนักพิมพ์เฮลโลคิดส์ จัดงานเปิดตัวหนังสือนิทานเรื่องใหม่เล่มใหม่ต้อนรับปิดเทอม ให้เด็กๆได้เรียนรู้บุคคลิกลักษณะของแต่ละคนอันสะท้อนผ่านลูกสัตว์น้อยใหญ่ ในงาน "สนุกสนานกับนิทาน 5 อี" (อีโล้งโช้งเช้ง อีหลุกขลุกขลัก อีล่อยปล่อยแอ อีหลักอีเหลื่อ และอีเหละเขละขละ) ล้อมวงเสวนากับผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและครอบครัวอย่างอบอุ่น นำโดย คุณลุงตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป คุณรัตนา คชนาท กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์เฮลโลคิดส์ คุณภัทรวินท์ รัศมิแพทย์ นักวาดภาพประกอบ ดำเนินรายการโดย คุณสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ณ เวทีเอเทรียม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 14