happy on April 10, 2016, 07:24:30 PM
โนเลจสตอร์ม คอนซัลติ้ง ชวน HR ร่วมสัมมนาเชิงรุก
เผยเทคนิคพัฒนาคนเก่งสู่การเป็นสุดยอดผู้บริหาร


คุณเสาวคนธ์ ศิรกิดากร

เสาวคนธ์ ศิรกิดากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนเลจสตอร์ม คอนซัลติ้ง จำกัด ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสมาคมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สหรัฐอเมริกา (​SHRM) เดินหน้าส่งต่อความรู้และประสบการณ์กว่า 20 ปีในฐานะที่ปรึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ 200องค์กรชั้นนำทั่วโลกร่วมกับ Thailand management association (TMA) เปิดหลักสูตรสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ในหัวข้อ "Succession Management for leadership Continuity" มุ่งเปิดมุมมองใหม่ด้านการบริหารธุรกิจเชิงรุกเพื่อพัฒนาดาวเด่นในองค์กร (Talent) ให้พร้อมสู่การเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Successor) ในอนาคต

หัวข้อการสัมมนาเน้นการเผยกลยุทธ์และยุทธวิธีในการกำหนดตัวผู้สืบทอดตำแหน่ง กลยุทธ์การพัฒนาและผลักดันกลุ่มดาวเด่นที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้นำระดับสูง รวมถึงเคล็ดลับสร้างความต่อเนื่องด้านการบริหารและสืบทอดวัฒนธรรมองค์กรผ่านกลุ่ม Successor อันเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยสานต่อความผูกพันกับหุ้นส่วนทางธุรกิจและลูกค้าในระยะยาว พร้อมการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงกับแขกรับเชิญพิเศษ กฤษณ์ จันทโนทก อดีตดาวเด่นในวงการธนาคาร ผู้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้จัดการสาขาธุรกิจพันธมิตร บริษัทไทยประกันชีวิต ในปัจจุบัน

งานสัมมนา Succession Management for leadership Continuity จะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ ผู้สนใจติดต่อสอบถามหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2319-7677, 0-2718-5601 ต่อ 212, 221 และ 08-6310-2543 อีเมล panicha@tma.or.th และ nichaphat@tma.or.th