happy on April 08, 2016, 05:45:53 PM
ปฏิทินข่าว  “เทศกาลสงกรานต์ บานตะไท ๒๕๕๙” โดย TK park


                 อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญทุกท่านชวนสมาชิกในครอบครัวมาร่วมสืบสานประเพณีไทย กับกิจกรรมบันเทิงเริงรมย์ที่นิยมในคิมหันตฤดูใน “เทศกาลสงกรานต์ บานตะไท ๒๕๕๙ วิถีแบบไทย...สไตล์ลูกทุ่ง” ในวันเสาร์ที่ ๙ – วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พบกับหลากหลายกิจกรรมบันเทิงเริงรมย์ที่นิยมในเทศกาล

·        ชมนิทรรศการรอบรู้ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของประเพณีเย็นย่ำ ฉ่ำใจ “วิถีแบบไทย...สไตล์ลูกทุ่ง!”

·        ชวนลูกหลานรุ่นใหม่ เข้าครัวไทยทำขนม และสนุกกับของเล่นพื้นบ้าน

·        มาแต่งตัวย้อนยุค นุ่งโจง ห่มสไบ แบบไทยๆ ในวันสงกรานต์

·        ปูเสื่อดูหนัง ชมการแสดงเด็กไทยและเหล่ามืออาชีพ

·        ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ไทย


                 มาเรียนรู้กันทั้งครอบครัวที่ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น ๘ Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๒๕๗ ๔๓๐๐ หรือ www.tkpark.or.th