Facebook on January 22, 2016, 03:27:45 PM
“นิทานไท้แถน เรื่องเล่าภูมิปัญญาอาเซียน” หนังสือน่าอ่านสำหรับทุกเพศ ทุกวัยแนะนำหนังสือ
"นิทานไท้แถน เรื่องเล่าภูมิปัญญาอาเซียน"
หนังสือน่าอ่านสำหรับทุกเพศ ทุกวัย

          หนังสือ "นิทานไท้แถน เรื่องเล่าภูมิปัญญาอาเซียน" โดย..ชัยธีระเสฎฐ์ ไชยขันธุ์.. นามปากกาของอาจารย์สุเทพ ไชยขันธุ์ เป็นผลงานเล่มล่าสุดที่ใช้เวลาเพาะบ่มและขัดเกลานานกว่า 2 ปี โดยร้อยเรียงเรื่องราวที่อ้างอิงจากประวัติศาสตร์และคำบอกเล่าที่สืบทอดกันมาของชาวผู้ไท ในรูปแบบของนิทาน ซึ่งทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเรื่องราวได้ง่าย หนังสือจึงเหมาะสำหรับผู้อ่านทุกเพศ ทุกวัย

          อาจารย์ธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) ประจำปี 2558 ผู้เขียนคำนิยมกล่าวถึง...นิทานไท้แถน เรื่องเล่าภูมิปัญญาอาเซียน...ว่า เนื้อแท้ของนิทาน คือการเป็นเรื่องเล่าเร้าจินตนาการ คิดต่อยอดไปไม่สิ้นสุด หรือไม่หยุดอยู่เพียงแค่บทสรุป ซึ่งนิทานไท้แถน ตอบโจทย์นี้ได้อย่างชัดเจน ด้วยการใช้ภาษาสำนวนสละสลวยในการเล่าเรื่องอย่างมีจินตนาการได้อรรถรส ชวนให้ติดตามอ่านไปจนจบ แล้วยังสอดแทรก แง่คิดมุมมอง ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะแง่คิดอันเป็น"จิตวิทยาเชิงบวก" ที่จะต่อยอดไปเป็นตัวช่วยในยามต้องเผชิญกับความยากลำบาก หรือเป็นอาวุธลับ สำหรับใช้รับมือกับสถานการณ์เลวร้าย ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็น "ภูมิคุ้มกัน"ที่เราและโดยเฉพาะลูกหลานเรา...พึงมีในสังคมปัจจุบัน

          หนังสือ "นิทานไท้แถน เรื่องเล่าภูมิปัญญาอาเซียน" ความหนา 174 หน้า พร้อมภาพประกอบสวยงาม ประกอบด้วยนิทานขนาดยาว 7 บท คือ แม่ลูกสือและปู่รู้ทั่วผู้สร้างโลก, กำพร้ากับผีน้อย, ตำนานลิงฟ้อนแถน, ตำนานเมืองไล, ปลาบู่ทอง, เติ๋ม-ก๋าม, และน้องเต่าอองคำ หนังสือ "นิทานไท้แถน เรื่องเล่าภูมิปัญญาอาเซียน" ราคาปก 299 บาท ไม่มีวางในร้านหนังสือ สามารถสั่งจองได้ในราคา 265 บาทรวมค่าจัดส่งที่โทร. 099-193-5924 & 084-551-9661 หรือติดตามผลงานของอาจารย์สุเทพ ไชยขันธุ์ได้ที่ https://th-th.facebook.com/CoachSuthepChiyaKhan