Facebook on December 16, 2015, 02:40:06 PM
ประวัติ อาจารย์ ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ภาพวาดพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในหนังสือ “ความภักดีแห่งศรัทธา” ทั้ง 99 ภาพ           ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ (CHOOSAK VISANUKAMRON) จิตรกรที่ออกมาทำงานศิลปะและวาดภาพด้วยใจรักและตามใจปรารถนาซึ่งทำมาตั้งแต่ เมื่อเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 เริ่มจากการเขียนภาพขายให้กับนักท่องเที่ยว จากนั้นมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปีแล้ว ที่ได้สร้างสรรค์ภาพวาดที่ทรงคุณค่ามากมาย และเดินทางไปสร้างผลงานภาพวาดไว้ตามที่ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งเชิญชวนจิตรกรที่มีชื่อเสียงมาเปิดนิทรรศการแสดงผลงานในวาระต่างๆ และตามสถานที่สำคัญๆ ทั้งในและนอกประเทศ

          พ.ศ. 2530 วางมือจากวงการโฆษณา หลังจากทำงานในวงการนี้มากว่า 22 ปี เพื่อมุ่งวาดภาพอย่างที่ตัวเองต้องการซึ่งภาพส่วนใหญ่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินีนาถ ที่งดงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ฯลฯ

          ไปศึกษาและเขียนภาพโบราณสถานที่สังเวชนียสถานทั้งสี่และสถานที่อื่นที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ที่มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกที่ประเทศอินเดีย หลายครั้งเพื่อบันทึกเรื่องราวและยืนยันความมีอยู่จริงของพระพุทธเจ้าในทางประวัติศาสตร์และตอกย้ำว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์โลก

          และนอกจากการเขียนภาพพระเจ้าแผ่นดินที่แสดงถึงความจงรักภักดีและภาพความจริงอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา ยังมีแรงบันดาลใจที่อยากสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นมรดกของแผ่นดินสืบไป

          นั่นคือการเขียนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิสานบ้านเกิดให้ได้เห็นถึงภูมิทัศน์ บ้านเรือนของผู้คน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมโดยให้ชื่อว่า "เขียนอิสาน ตำนานแผ่นดิน"ในการพัฒนาเทคนิควิธีการสร้างผลงานนั้น ด้วยความที่เป็นคนมีทักษะการใช้ดินสอ ลายเส้นจึงเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์การสร้างงาน นอกจากนี้ยังมีงานสีน้ำมันที่โดดเด่นซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากทักษะและประสบการณ์ ความชำนาญและช่ำชองที่สะสมไว้ ทำให้ภาพสีน้ำมันแต่ละภาพของเขามีความยิ่งใหญ่อลังการ ส่วนใหญ่จะมีขนาดมหึมาชนิดที่หาคนทำได้ยาก และอีกเช่นกันที่บ่งบอกให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ เพราะทุกภาพเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี และถ่ายทอดพระราชกรณีย์กิจรวมถึงแนวทางในโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงออกมาได้อย่างงดงาม

          คุณค่าของภาพที่ได้รังสรรค์ขึ้นมามีจำนวนมากนี้มีค่ามีความหมายมากมายมหาศาล และยากที่ใครจะทำได้เสมอเหมือนปัจจุบัน ด้วยวัย 71 ปี ชูศักดิ์ ยังคงสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องและมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย อีกทั้งทายาททั้งสองก็มีความสามารถทางด้านศิลปะที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน สำหรับตัว อ.ชูศักดิ์ เอง ได้รับโอกาสสร้างสรรค์งานที่สำคัญๆ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

Facebook on December 16, 2015, 03:47:32 PM
ภาพข่าว: เปิดตัว DVD บันทึกการถวายความจงรักภักดีและถ่ายทอดความรู้สึกของ 99 บุคคล ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อหนังสือ “ ความภักดีแห่งศรัทธา”          นายชโลทร ศิวารัตน์บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร MiX ภายใต้บริษัท มิตรมายา จำกัด พร้อมด้วย อาจารย์ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ ศิลปินผู้วาดภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันเปิดตัว DVD บันทึก คำถวายความจงรักภักดีและถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งหมด 99 บุคคล พร้อมเปิดตัวการ์ด และปฏิทิน ซึ่งภายในประกอบด้วยภาพวาดพระราชจริยวัตรอันงดงาม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อหนังสือ "ความภักดีแห่งศรัทธา" ณ B2S เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้