Facebook on December 15, 2015, 03:09:26 PM
ภาพข่าว: มธ. จับมือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดงานหนังสือ ส่งเสริมการอ่าน          ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 6 จากซ้าย) รศ.ดร.สายของ สายนาสิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงานสัมมนาวิชาการและงานหนังสือ ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พร้อมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชน สปป.ลาว สามารถเข้าถึงหนังสือที่สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งนี้ พิธีเปิดดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสุขภาพลาว กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
« Last Edit: December 15, 2015, 03:21:14 PM by Facebook »